« Jer 23:36 Księga Jeremiasza 23:37 Jer 23:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tak rzeczesz do proroka: Coć Pan odpowiedział, a co mówił Pan?
2.GDAŃSKA.1881Tak tedy rzeczesz do proroka: Cóż ci odpowiedział Pan? albo: Co mówił Pan?
3.GDAŃSKA.2017Tak więc powiesz do proroka: Cóż ci odpowiedział PAN? albo: Co mówił PAN?
4.CYLKOWTak tedy mówić ci do proroka: Cóż odpowiedział Wiekuisty? albo: Cóż wyrzekł Wiekuisty?
5.KRUSZYŃSKITak rzeczesz do proroka: "Co odpowiedział ci Bóg, co rzekł Bóg?"
6.TYSIĄCL.WYD1Tak masz mówić do proroka: "Co odpowiedział ci Jahwe?" i: "Co mówił Jahwe?"
7.TYSIĄCL.WYD5Tak należy mówić do proroka: Co odpowiedział ci Pan? lub: Co mówił Pan?
8.BRYTYJKATak masz mówić do proroka: Co ci odpowiedział Pan? albo: Co mówił Pan?
9.POZNAŃSKA(Tak więc mówić będziesz do Proroka: "Jaką dał ci odpowiedź Jahwe?" i "Co rzekł Jahwe?"
10.WARSZ.PRASKADo proroka powinno się mówić: co odpowiedział ci Pan? albo: Co mówił Pan?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak zatem, mów do proroka: Co ci odpowiedział WIEKUISTY? Albo: Co powiedział WIEKUISTY?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak więc masz pytać proroka: Co odpowiedział PAN? Albo: Co nam PAN oznajmia?