« Przys 19:1 Księga Przysłów 19:2 Przys 19:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdzie niemasz umiejętności dusze, niemasz dobra: a kto prędkich jest nóg, potknie się.
2.GDAŃSKA.1881Zaiste duszy bez umiejętności nie dobrze, a kto jest prędkich nóg, potknie się.
3.GDAŃSKA.2017Nie jest też dobrze, by dusza nie miała wiedzy, a kto jest prędkich nóg, grzeszy.
4.KRAMSTUCKJuż bez wiedzy w duszy jest niedobrze, ale kto śpieszy nogami, ten chybi.
5.CYLKOWJuż duszy bezrozumnej nie dobrze; ale kto rączych jest nóg, ten chybi.
6.TYSIĄCL.WYD5I energia niedobra, gdy brak poznania, błądzi, kto biegnie za prędko.
7.BRYTYJKAGdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra; kto spiesznie kroczy naprzód, może się potknąć.
8.POZNAŃSKANawet gorliwość bez rozwagi nie jest dobra, a kto przyspiesza kroku, błądzi.
9.WARSZ.PRASKAGorliwość nieroztropna jest również niedobra, kto biegnie zbyt szybko, ten zbłądzi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bezrozumnej duszy jest niedobrze; a kto jest rączych nóg – chybi celu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdzie brakuje rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra, a kto zbyt szybko prze naprzód, może zbłądzić.