« Przys 19:7 Księga Przysłów 19:8 Przys 19:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz, kto ma rozum, miłuje duszę swoję, a strzegący roztropności najdzie dobra.
2.GDAŃSKA.1881Nabywa rozumu, kto miłuje duszę swoję, a strzeże roztropności, aby znalazł co dobrego.
3.GDAŃSKA.2017Kto zdobywa rozum, miłuje swoją duszę, a kto strzeże roztropności, znajdzie dobro.
4.KRAMSTUCKKto przyswaja sobie rozum, ten miłuje swoję duszę; kto zachowuje zastanowienie, ten znajdzie szczęście.
5.CYLKOWKto nabiera rozumu miłuje życie swoje; kto rozwagę zachowuje znajdzie szczęście.
6.TYSIĄCL.WYD5Kto nabywa rozsądku, kocha sam siebie, kto strzeże rozwagi, nabywa dobro.
7.BRYTYJKAKto nabywa rozumu, miłuje swoją duszę; kto zachowuje roztropność, znajduje dobro.
8.POZNAŃSKAMiłuje swe życie, kto mądrość osiąga, a kto przestrzega roztropności, znajduje szczęście.
9.WARSZ.PRASKAKto wiedzę zdobywa – siebie samego kocha, kto troszczy się o rozsądek – znajduje szczęście.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Swoje życie miłuje ten, co nabiera rozumu; a kto zachowuje rozwagę, ten znajdzie szczęście.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto nabywa rozumu, ceni swoje życie, kto zachowuje rozwagę, temu sprzyja szczęście.