« 1Krn 27:30 1 Księga Kronik 27:31 1Krn 27:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nad owcami téż Jazyz, Agarczyk. Ci wszyscy byli urzędnicy nad majętnością króla Dawida.
2.GDAŃSKA.1881A nad drobnem bydłem Jazys Agiertczyk. Cić wszysct byli przełożonymi nad majętnościami króla Dawida.
3.GDAŃSKA.2017I nad owcami – Jaziz Hagryta. Ci wszyscy byli zarządcami dobytku króla Dawida.
4.KRUSZYŃSKInad owcami - Jaziz Ageryjczyk. Ci wszyscy byli zarządcami nad majętnością, jaka należała do króla Dawida.
5.TYSIĄCL.WYD5Nad owcami - Jaziz Hagryta. Ci wszyscy byli zarządcami w dobrach króla Dawida.
6.BRYTYJKANad owcami Jaziz Hagryta; to wszystko byli zarządcy w majątkach królewskich Dawida.
7.POZNAŃSKANad owcami był Jaziz Hagryta. Ci wszyscy byli zarządcami posiadłości króla Dawida.
8.WARSZ.PRASKANad stadami owiec czuwał Jaziz Hagryta. Wszyscy oni sprawowali swoja władzę w imieniu króla Dawida, który uznawany był za właściciela całego kraju.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś nad drobnym bydłem – Jazis, Hagryita. Ci wszyscy byli przełożonymi nad majętnościami króla Dawida.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITO owce troszczył się Jaziz Hagryta - ci wszyscy byli książętami dóbr króla Dawida.