« 1Kor 14:16 1 List do Koryntian 14:17 1Kor 14:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:17b) Bo ty jednak dobrze dziękujesz, ale się drugi nie buduje.
2.WUJEK.1923Albowiem acz ty dobrze dziękujesz, ale się drugie nie buduje.
3.RAKOW.NTAbowiem dobrzeć ty dziękujesz, ale się drugi nie buduje.
4.GDAŃSKA.1881Bo choć ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale się drugi nie buduje.
5.GDAŃSKA.2017Ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje.
6.JACZEWSKIW obcym języku sam dobrze modlić się możesz, ale drudzy nierozumiejący cię, pożytku stąd nie odniosą.
7.SYMONDziękczynienie twoje może być piękne, ale drugi niem się nie buduje.
8.MARIAWICIBo chociaż ty dobrze dziękujesz, ale się tem drugi nie buduje.
9.DĄBR.WUL.1973Dziękczynienie swoje wprawdzie czynisz dobrze, ale drugi się nie buduje.
10.DĄBR.GR.1961Dziękczynienie swoje wprawdzie czynisz dobrze, ale drugi się nie buduje.
11.TYSIĄCL.WYD5Zapewne piękne jest twoje dziękczynienie, lecz drugi tym się nie zbuduje.
12.BRYTYJKATy wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje.
13.POZNAŃSKAWprawdzie pięknie wyrażasz swoje dziękczynienie, ale drugiego to nie buduje.
14.WARSZ.PRASKAZapewne piękne jest twoje dziękczynienie, lecz drugi tym się nie zbuduje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż ty, rzeczywiście, pięknie dziękujesz, ale drugi nie jest budowany.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTy wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje.
17.TOR.PRZ.Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale inny się nie buduje.