« 1Kor 14:21 1 List do Koryntian 14:22 1Kor 14:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:22) A tak języki na znak są nie wierzącym, ale niewiernym. (14:23) Lecz prorokowanie nie niewiernym, ale wierzącym.
2.WUJEK.1923A przetóż języki są na znak nie wiernym, ale niewiernym: a proroctwa nie niewiernym, ale wiernym.
3.RAKOW.NTA tak języki znakiem są, nie tym którzy wierzą, ale niewiernym; a Proroctwo nie niewiernym, ale wierzącym.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż języki są za cud, nie tym, którzy wierzą, ale niewiernym; a proroctwo nie niewiernym, ale wierzącym.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego języki są znakiem nie dla wierzących, lecz dla niewierzących, proroctwo zaś nie dla niewierzących, lecz dla wierzących.
6.JACZEWSKIWięc obce języki nie są dla wiernego lecz dla niewiernego ludu: tłumaczenie zaś prawd wiarowych w mowie zrozumiałej - dla wiernych jest.
7.SYMONJęzyki tedy znakiem są nie dla wiernych, lecz dla niewiernych: proroctwo zaś nie dla niewiernych, lecz dla wiernych.
8.MARIAWICIA tak języki nie są znakiem dla ludzi wiernych, ale dla niewiernych; proroctwa zaś nie są dla niewiernych, ale dla wiernych.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto języki nie są znakiem dla wiernych, ale dla pogan, a proroctwa nie dla pogan, ale dla wiernych.
10.DĄBR.GR.1961Przeto języki nie są znakiem dla wiernych, ale dla pogan, a proroctwa nie dla pogan, ale dla wiernych.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak więc dar języków jest znakiem nie dla wierzących, lecz dla pogan, proroctwo zaś nie dla pogan, lecz dla wierzących.
12.BRYTYJKAPrzeto mówienie, językami, to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących.
13.POZNAŃSKADar modlenia się obcymi językami nie jest znakiem dla wiernych, lecz dla niewierzących. Natomiast dar przemawiania z natchnienia Bożego odwrotnie, nie jest znakiem dla niewierzących, lecz dla wierzących.
14.WARSZ.PRASKATak więc dar języków jest znakiem nie dla wierzących, lecz dla pogan, proroctwo zaś nie dla pogan, lecz dla wierzących.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego języki nie są za znak dla wierzących ale dla niewierzących; a prorokowanie nie jest dla niewierzących ale dla wierzących.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJęzyki zatem są znakiem dla niewierzących, a nie dla wierzących. Znakiem dla wierzących, a nie dla niewierzących, jest proroctwo.
17.TOR.PRZ.Zatem inne języki są znakiem czy nie dla wierzących, czy raczej dla niewierzących; a prorokowanie czy nie dla niewierzących, czy raczej dla wierzących,