« Jer 27:19 Księga Jeremiasza 27:20 Jer 27:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Których nie pobrał Nabuchodonozor, król Babiloński, gdy przeniósł Jechoniasza króla, syna Joakima, króla Judzkiego, z Jeruzalem do Babilonu, i wszystkie przedniejsze ludzie Juda i Jeruzalem:
2.GDAŃSKA.1881Którego nie zabrał Nabuchodonozor, król Babiloński, gdy w niewolę prowadził Jechonijasza, syna Joakimowego, króla Judzkiego, z Jeruzalemu do Babilonu, i wszystkich przedniejszych, z Judy i z Jeruzalemu:
3.GDAŃSKA.2017Których nie zabrał Nabuchodonozor, król Babilonu, gdy uprowadził do niewoli Jechoniasza, syna Joakima, króla Judy, z Jerozolimy do Babilonu, oraz wszystkich dostojników z Judy i Jerozolimy.
4.CYLKOWKtórych nie zabrał Nebukadnecar, król Babelu, gdy uprowadził Jechonję, syna Jehojakima, króla Judy, z Jerozolimy do Babelu wraz z wszystkimi panami Judy i Jerozolimy.
5.KRUSZYŃSKIktórych nie zabrał Nebukadneccar, król babiloński, gdy uprowadził z Jerozolimy Jechoniasza, syna Jehojakima, króla judzkiego, do niewoli w Babilonji, jednocześnie ze wszystkimi wielkimi Judy i Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD1których nie zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, gdy króla judzkiego, Jechoniasza, syna Jehojakima, uprowadzał w niewolę z Jeruzalem do Babilonu wraz ze wszystkimi najznakomitszymi z Judy i Jeruzalem;
7.TYSIĄCL.WYD5których nie zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, gdy uprowadzał z Jerozolimy na wygnanie do Babilonu Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, wraz ze wszystkimi wybitnymi mężami Judei i Jerozolimy.
8.BRYTYJKAKtórych nie zabrał Nebukadnesar, król babiloński, gdy uprowadził do niewoli z Jeruzalemu do Babilonu króla judzkiego Jechoniasza, syna Jojakima, wraz ze wszystkimi wybitnymi obywatelami Judy i Jeruzalemu.
9.POZNAŃSKAktórych nie zabrał Nebukadnezar, król Babilonu, przy uprowadzaniu z Jeruzalem do Babilonu króla judzkiego Jechoniasza, syna Jojakima, i wszystkich najznamienitszych [mieszkańców] Judy i Jerozolimy.
10.WARSZ.PRASKAczyli nie zabranych przez Nabuchodonozora, króla babilońskiego, kiedy uprowadzał on z Jerozolimy do Babilomu Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, razem ze wszystkimi przywódcami Judy i Jerozolimy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.których nie zabrał Nabukadrecar, król Babelu, kiedy z Jeruszalaim uprowadził do Babelu Jechoniasza, syna Jojakima, króla Judy, wraz z wszystkimi panami Judy i Jeruszalaim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITa których nie zabrał Nebukadnesar, król Babilonu, gdy uprowadzał z Jerozolimy do Babilonu króla Judy, Jechoniasza, syna Jojakima, wraz ze wszystkimi znaczniejszymi ludźmi z Judy i Jerozolimy.