« 2Tes 3:7 2 List do Tesaloniczan 3:8 2Tes 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aniśmy darem chleba jedli u kogo; ale wpracy i ukonaniu wnocy i we dnie robiąc, żeby nie obciążać kogo zwas.
2.WUJEK.1923Aniśmy chleba darmo od którego pożywali; ale w pracy i w utrudzeniu w nocy i we dnie robiąc, abyśmy którego z was nie obciążyli:
3.RAKOW.NTAniśmy darmo chleba jedli od którego; ale z pracą i z cięszkością, w nocy i we dnie robiąc, dla tego abyśmy nie obciążali którego z was.
4.GDAŃSKA.1881Aniśmy darmo chleba jedli u kogo, ale z pracą i z kłopotem we dnie i w nocy robiąc, abyśmy nikomu z was ciężkimi nie byli;
5.GDAŃSKA.2017Ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem.
6.JACZEWSKIdarmo u nikogo nie jedliśmy chleba, ale ciężko po dniach i nocach pracowaliśmy, by komu nie być ciężarem.
7.SYMONi niczyjego chleba darmo nie jedli: aleśmy w trudzie i w umęczeniu we dnie i w nocy pracowali, abyśmy dla nikogo z was ciężarem nie byli.
8.MARIAWICIaniśmy darmo nie jedli chleba od kogo, ale w pracy i w umordowaniu, w nocy i we dnie pracując, staraliśmy się, aby nie być dla kogo z was ciężarem.
9.DĄBR.WUL.1973ani cudzego chleba darmo nie jedli, aleśmy w trudzie i umęczeniu pracowali dzień i noc, byśmy snadź dla nikogo z was nie byli ciężarem.
10.DĄBR.GR.1961ani cudzego chleba darmo nie jedli, aleśmy w trudzie i znoju pracowali dzień i noc, ażeby nie stać się dla nikogo z was ciężarem.
11.TYSIĄCL.WYD5ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem.
12.BRYTYJKAAni też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem;
13.POZNAŃSKAani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, lecz pracowaliśmy dniem i nocą w trudzie i mozole, aby nikomu z was nie być ciężarem.
14.WARSZ.PRASKAu nikogo nie jedliśmy chleba za darmo lecz pracowaliśmy, umęczeni i utrudzeni, we dnie i w nocy, byle tylko dla nikogo spośród was nie być ciężarem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ani nie jedliśmy u kogoś darmo chleba, ale w trudzie oraz mozole, pracując nocą i dniem, by kogoś z was nie obciążyć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba. Przeciwnie, w trudzie i znoju pracowaliśmy dniami i nocami, aby dla nikogo z was nie być obciążeniem.
17.TOR.PRZ.Ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale w trudzie i mozole, pracując nocą i dniem, by nikogo z was nie obciążyć;