« Mar 12:27 Ewangelia Marka 12:28 Mar 12:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy jeden z Księżej, usłyszawszy je spierające się, widząc że im dobrze odpowiedział, spytał go: które jest pierwsze ze wszytkich przykazanie?
2.WUJEK.1923I przystąpił jeden z Doktorów, co słyszał, gdy się gadali, a widząc, że im dobrze odpowiedział, spytał go: Które jest przedniejsze ze wszech przykazanie?
3.RAKOW.NTA przystąpiwszy jeden z nauczonych w Piśmie, przysłuchawający się im zprzeczającym się, wiedząc że dobrze im odpowiedział, spytał go: Które jest pierwsze ze wszech przykazanie?
4.GDAŃSKA.1881A przystąpiwszy jeden z nauczonych w Piśmie, słysząc, że z sobą gadali, a widząc, że im dobrze odpowiedział, spytał go: Które jest najpierwsze ze wszystkich przykazanie?
5.GDAŃSKA.2017Podszedł jeden z uczonych w Piśmie i słysząc, że ze sobą rozmawiali oraz widząc, że im dobrze odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?
6.SZCZEPAŃSKIA jeden z uczonych, który słyszał ich rozprawę, widząc, że dobrą im dał odpowiedź, zbliżył się i zapytał Go: Które przykazanie jest wśród wszystkich pierwsze?
7.GRZYM1936Przystąpił do niego jeden uczony zakonny a, słysząc jak rozprawiali z Jezusem i jaką im dał odpowiedź, zapytał go i on z kolei, jakie jest pierwsze przykazanie.
8.DĄBR.WUL.1973A jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał ich, jak rozprawiali, i świadom był, że dobrze im odpowiedział, przystąpił i zapytał go, które przykazanie jest ze wszystkich pierwsze.
9.DĄBR.GR.1961A jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał ich, jak rozprawiali, i świadom był, że dobrze im odpowiedział, przystąpił i zapytał go: Które przykazanie jest ze wszystkich pierwsze?
10.TYSIĄCL.WYD5Podszedł także jeden z uczonych w Piśmie, który się im przysłuchiwał, gdy rozprawiali między sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
11.BRYTYJKAI przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?
12.POZNAŃSKAA jeden z nauczycieli Pisma, usłyszawszy jak rozprawiali, a widząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał się: - Jakie jest pierwsze przykazanie? Jezus odpowiedział: -
13.WARSZ.PRASKAA oto jeden z uczonych w Piśmie, słysząc, jak Go wypytywali i jak On trafnie im odpowiadał, zapytał Go, jakie przykazanie jest pierwsze ze wszystkich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeden z uczonych w Piśmie, gdy podszedł oraz wysłuchał ich dyskusji, widząc, że dobrze im odpowiedział, spytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy podszedł do nich jeden ze znawców Prawa, który usłyszał, jak ze sobą rozprawiali. Gdy zauważył, że Jezus trafnie im odpowiedział, zapytał Go: Które przykazanie jest najważniejsze ze wszystkich?
16.TOR.NOWE.PRZ.I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał ich rozprawiających, a wiedząc, że im dobrze odpowiedział, spytał Go: Jakie jest pierwsze ze wszystkich przykazań?