« Dan 3:15 Księga Daniela 3:16 Dan 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odpowiadając Sydrach, Misach i Abdenago, rzekli królowi Nabuchodonozorowi: Nie trzeba nam o téj rzeczy odpowiadać tobie.
2.GDAŃSKA.1881Odpowiedzieli Sadrach, Mesach i Abednego, i rzekli do króla: O Nabuchodonozorze! my się nie frasujemy o to, cobyśmy mieli odpowiedzieć;
3.GDAŃSKA.2017Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli królowi: Nabuchodonozorze, my się nie martwimy tym, co odpowiedzieć.
4.TYSIĄCL.WYD1Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, mówiąc do króla Nabuchodonozora: «Królu, nie trzeba nam w tej sprawie tobie odpowiadać,
5.TYSIĄCL.WYD5Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie.
6.BRYTYJKAWtedy Szadrach, Meszach i Abed-Nego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to.
7.POZNAŃSKASzadrak, Meszak i Abed Nego odpowiedzieli, mówiąc królowi Nebukadnezarowi: - Nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to.
8.WARSZ.PRASKASzadrak, Meszak i Abed–Nego tak odpowiedzieli królowi Nabuchodonozorowi: Nie musimy wcale odpowiadać na to, co nam mówisz, o królu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Szarak, Meszak i Abedne odpowiedzieli, mówiąc królowi: O Nabukadnecarze! My nie potrzebujemy ci odpowiadać!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSzadrak, Meszak i Abed-Nego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie.