« Dan 3:1 Księga Daniela 3:2 Dan 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak Nabuchodonozor krol posłał zbirać sług, mistrzow a sądź, a wojewod, a ślachcicow i włodarzow, i wszech książąt ze wszech włości, aby się seszli ku poświęceniu sochy, jąż to był wzdziałał Nabuchodonozor.
2.WUJEK.1923A tak król Nabuchodonozor posłał, aby zebrano przednie pany, urzędniki i sędzię, książęta i tyrany i starosty i wszystkie przełożone krain, aby się zeszli na poświącanie bałwana, który był wystawił król Nabuchodonozor.
3.GDAŃSKA.1881Tedy król Nabuchodonozor posłał, aby zebrano książąt, starostów i hetmanów, starszych, poborców, w prawach biegłych, urzędników, i wszystkich przełożonych nad krainami, aby przyszli na poświęcenie obrazu, który był wystawił król Nabuchodonozor.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy król Nabuchodonozor rozesłał posłów, aby zebrali książąt, starostów, dowódców, sędziów, skarbników, prawników, urzędników i wszystkich przełożonych prowincji, by przyszli na poświęcenie posągu, który wystawił król Nabuchodonozor.
5.TYSIĄCL.WYD1I rozkazał król Nabuchodonozor zwołać satrapów, namiestników, gubernatorów, sędziów, skarbników, prawników, starostów i wszystkich urzędników krain, ażeby się zeszli na poświęcenie posągu, który postawił król Nabuchodonozor.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie król Nabuchodonozor polecił satrapom, namiestnikom, rządcom, doradcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora.
7.BRYTYJKAPotem król, Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar.
8.POZNAŃSKAKról Nebukadnezar polecił zgromadzić satrapów, przełożonych, namiestników, radców, skarbników, prawników, sędziów i wszystkich zwierzchników prowincji, aby przyszli na poświęcenie statui, którą wzniósł król Nebukadnezar.
9.WARSZ.PRASKAWydał też król rozkaz, żeby się zgromadzili wszyscy satrapowie, namiestnicy, zarządcy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, biegli w prawie i wszyscy przełożeni prowincji. Mieli oni uczestniczyć w uroczystym odsłonięciu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy król Nabukadnecar posłał, by zebrano książąt, namiestników, dowódców, sędziów, poborców, biegłych w prawach, urzędników i wszystkich przełożonych krain, aby przyszli na poświęcenie obrazu, który wystawił król Nabukadnecar.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie król Nebukadnesar rozesłał posłów. Mieli zgromadzić satrapów, namiestników, zarządców, doradców, skarbników, sędziów, urzędników i wszystkich rządców prowincji. Władca życzył sobie, aby przybyli na poświęcenie wzniesionego przez niego posągu.