« 1Krn 28:7 1 Księga Kronik 28:8 1Krn 28:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy przede wszystkiem zgromadzeniem Izraelskiem, gdzie słyszy Bóg nasz: Strzeżcie a szukajcie wszystkich przykazań Pana, Boga naszego, abyście posiedli ziemię dobrą i zostawili ją po sobie synom waszym aż na wieki.
2.GDAŃSKA.1881Teraz tedy mówię wam pezed obliczem wszystkiego Izraela, zgromadzenia tego Pańskiego, gdzie słyszy Bóg nasz: Strzeżcie a szukajcie wszystkich rozkazań Pana, Boga waszego, abyście osiedli ziemię dobrą, i zostawili ją w dziedzictwo synom swoim po so bie aż na wieki.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc na oczach całego Izraela, zgromadzenia PANA, i wobec naszego Boga nakazuję wam: Przestrzegajcie i szukajcie wszystkich przykazań PANA, waszego Boga, abyście mogli posiadać tę dobrą ziemię i zostawić ją jako dziedzictwo swoim dzieciom po was – na wieki.
4.KRUSZYŃSKIA teraz w obecności całego Izraela - zgromadzenia Bożego i w obecności Boga naszego, strzeżcie i zachowujcie wszystkie przykazania Jahwe, Boga waszego, abyście posiedli tę ziemię dobrą i oddawali nazawsze w dziedzictwie synom waszym, którzy po was będą.
5.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc w obliczu całego Izraela, społeczności Pańskiej i w obecności Boga naszego [napominam]: Strzeżcie wszystkich poleceń Pana, Boga waszego, i zachowujcie je, abyście posiedli tę piękną ziemię i przekazali na zawsze w dziedzictwie waszym synom, którzy po was będą.
6.BRYTYJKAPrzeto teraz, na oczach całego Izraela, zgromadzenia Pańskiego, gdy słyszy Bóg nasz, napominam was: Przestrzegajcie i wypełniajcie wszystkie przykazania Pana, Boga waszego, abyście posiedli tę urodzajną ziemię i mogli przekazać ją jako dziedzictwo waszym synom po was po wszystkie czasy.
7.POZNAŃSKATeraz więc wobec całego Izraela, społeczności Jahwe i wobec Boga naszego, który nas słucha [nakazuję wam]: zachowujcie i wypełniajcie wszystkie przykazania Boga waszego, Jahwe, żebyście mogli posiadać tę dobrą ziemię i przekazać ją jako wiekuiste dziedzictwo dzieciom, które po was przyjdą.
8.WARSZ.PRASKAA teraz, wobec całego Izraela oraz zgromadzenia Jahwe, wobec naszego Boga, który nas słyszy, postanówcie przestrzegać i zachowywać z całych sił wszystkie przykazania i pouczenia Jahwe, waszego Boga, abyście mogli zawsze radować się posiadaniem tej pięknej ziemi i przekazać ją kiedyś jako wieczne dziedzictwo waszym synom, którzy przyjdą po was.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz mówię przed obliczem całego Israela, tego Zgromadzenia WIEKUISTEGO, gdzie nasz Bóg słyszy: Strzeżcie oraz szukajcie wszystkich poleceń WIEKUISTEGO, waszego Boga, abyście posiedli dobrą ziemię i po sobie, na wieki zostawili ją w dziedzictwie swoim synom.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz zatem, na oczach całego Izraela, zgromadzenia PANA i w obecności naszego Boga, wzywam: Pilnie przestrzegajcie wszystkich przykazań PANA, waszego Boga, po to, byście posiedli tę dobrą ziemię i mogli przekazywać ją w dziedzictwo swoim synom na wieki.