« 3Moj 18:30 3 Księga Mojżeszowa 19:1 3Moj 19:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Mojżesza:
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Mojżesza, tak:
5.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
6.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza:
7.TYSIĄCL.WYD5Dalej mówił Pan do Mojżesza:
8.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza:
9.POZNAŃSKAJahwe tak przemówił do Mojżesza:
10.WARSZ.PRASKAJahwe przemówił do Mojżesza w te słowa:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem WIEKUISTY powiedział do Mojżesza, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: