« Eze 11:2 Księga Ezechiela 11:3 Eze 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mówiąc: Izaż nie dawno zbudowane są domy? Toć jest kocieł, a myśmy mięso.
2.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Nie budujmy domów blisko; boby tak miasto było kotłem, a my mięsem.
3.GDAŃSKA.2017Mówią: To nie tak blisko, budujmy domy. Oto miasto jest kotłem, a my – mięsem.
4.CYLKOWKtórzy powiadają: Nie tak rychło przyjdzie domy budować! Ono kotłem, a my mięsem!
5.TYSIĄCL.WYD5Mówią: Nieprędko buduje się domy. Oto kocioł, a my stanowimy mięso.
6.BRYTYJKAMówią oni bowiem: Nie tak wnet będzie się budować domy; miasto jest kotłem, a my jesteśmy mięsem.
7.POZNAŃSKAMówią: Nie bliski jest czas budowy domów. Ono jest kotłem, a my jesteśmy mięsem.
8.WARSZ.PRASKATo oni mówią, że już niedługo nie będzie potrzeba budować żadnych domów, bo całe miasto – to jakby wielki kocioł wypełniony mięsem, którym my jesteśmy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci powiadają: Nie tak szybko przyjdzie budować domy! Ono jest kotłem, a my mięsem!
10.EIB.BIBLIA.2016Mówią: Nieprędko będzie się budować tu domy. To miasto jest kotłem, a my jesteśmy mięsem.