« Mar 7:26 Ewangelia Marka 7:27 Mar 7:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Jezus rzekł jej: Niechaj się pierwej dzieci nasycą. Bo niedobrze jest brać chleb u dzieci, a miotać psiętam.
2.WUJEK.1923Który jéj rzekł: Daj się pierwéj najeść synom; bo nie dobra jest brać chleb synom, a miotać psom.
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł jej: Dopuść się pierwej nasycić dzieciam; bo nie dobra jest brać chleb dzieciam, i miotać szczeniętom.
4.GDAŃSKA.1881Ale jej Jezus rzekł: Niech się pierwej dzieci nasycą; boć nie jest dobra, brać chleb dzieciom i miotać szczeniętom.
5.GDAŃSKA.2017Ale Jezus jej powiedział: Niech najpierw nasycą się dzieci, bo niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom.
6.SZCZEPAŃSKIA {On} jej rzekł: Pozwól pierwej nasycić się synom; bo nie godzi się brać chleba dzieciom, a rzucać szczeniętom.
7.GRZYM1936A on jej rzekł: Daj się pierwej dzieciom najeść, bo nie godzi się zabierać chleba dzieciom, żeby go rzucały psom.
8.DĄBR.WUL.1973A on jej rzekł: Dozwól pierwej nasycić się synom, boć nie godzi się zabierać chleba dzieciom, a rzucać go psom.
9.DĄBR.GR.1961A on jej powiedział: Dozwól wpierw nasycić się synom, bo nie godzi się zabierać chleba dzieciom, a rzucać go szczeniętom.
10.TYSIĄCL.WYD5I powiedział do niej [Jezus]: Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom.
11.BRYTYJKAAle On rzekł do niej: Pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom.
12.POZNAŃSKAI mówił jej: - Pozwól najpierw najeść się do syta dzieciom, nie godzi się bowiem odejmować chleb od ust dzieciom, a rzucać go szczeniętom.
13.WARSZ.PRASKAA On jej powiedział: Niech wpierw najedzą się dzieci; byłoby przecież niesprawiedliwe zabierać chleb dzieciom i rzucać go psom.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus jej powiedział: Pozwól najpierw nasycić się dzieciom; gdyż nie jest dobrze brać chleb dzieci oraz rzucać szczeniętom.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zaś zwrócił się do niej: Pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale Jezus powiedział do niej: Pozwól niech najpierw zostaną nasycone dzieci, bo niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom.