« 3Moj 24:9 3 Księga Mojżeszowa 24:10 3Moj 24:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOwa jest wyszedł syn żony israelskiej, jegoż jest urodziła była s mężem ejipskim miedzy synmi israelskimi i śrzągał się jest w staniech s mężem israelskim.
2.WUJEK.1923A oto wyszedłszy syn niewiasty Izraelskiéj, którego miała z mężem Egiptyaninem między syny Izraelowymi, swarzył się w obozie z mężem Izraelskim.
3.GDAŃSKA.1881Tedy wyszedł syn niewiasty Izraelskiej, którego miała z mężem Egipskim, między syny Izraelskimi; i poswarzyli się w obozie syn onej niewiasty Izraelskiej z mężem Izraelskim.
4.GDAŃSKA.2017W tym czasie syn Izraelitki, którego ojcem był Egipcjanin, wyszedł między synów Izraela. I pokłócił się w obozie syn tej Izraelitki z pewnym Izraelitą.
5.CYLKOWI wystąpił syn niewiasty Israelskiej, będący jednak synem męża Micrejskiego, między synów Israelskich, i pokłócili się w obozie, - syn owej niewiasty Israelskiej z mężem Israelskim.
6.KRUSZYŃSKISyn kobiety Izraelitki, lecz z ojca Egipcjanin, przybył wpośród synów Izraela i rozpoczęła się kłótnia pomiędzy synem Izraelitki, a pewnym Izraelitą.
7.MIESESWówczas wystąpił syn kobiety Izraelskiej, który wszakże synem był męża Egipskiego, – i pokłócili się w obozie: syn tej kobiety Izraelskiej z pewnym mężem Izraelskim,
8.TYSIĄCL.WYD5Między Izraelitami znajdował się syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie.
9.BRYTYJKAA oto był między synami izraelskimi syn pewnej kobiety, Izraelitki, ale męża Egipcjanina. Ten syn Izraelitki pokłócił się w obozie z pewnym mężem Izraelitą.
10.POZNAŃSKAPośród Izraelitów żył syn pewnej Izraelitki, którego ojciec był Egipcjaninem. Ten syn Izraelitki pokłócił się w obozie z jakimś Izraelitą
11.WARSZ.PRASKASyn pewnej kobiety izraelskiej - ale ojcem jego był Egipcjanin - przyszedł do obozu Izraelitów. Doszło [po pewnym czasie] do sporu w obozie między synem owej Izraelitki a jednym z Izraelitów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy, między synami israelskimi, wystąpił syn israelskiej niewiasty, który był jednak synem micrejskiego męża i pokłócili się w obozie syn owej israelskiej niewiasty z israelskim mężem.
13.EIB.BIBLIA.2016Wtedy wśród Izraelitów wystąpił syn pewnej Izraelitki, który miał ojca Egipcjanina. Między tym synem a jakimś Izraelitą doszło w obozie do sporu.