« Hiob 31:8 Księga Hioba 31:9 Hiob 31:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli jest zwiedzione serce moje dla niewiasty, i jeźlim był na zdradzie u drzwi przyjaciela mego:
2.GDAŃSKA.1881Jeźli zwiedzione jest serce moje do niewiasty, i jeźlim czyhał u drzwi przyjaciela mego:
3.GDAŃSKA.2017Jeśli moje serce uwiodła kobieta i jeśli czyhałem pod drzwiami swego bliźniego;
4.CYLKOWJeżeli uwiodło się serce moje z powodu kobiety i jeślim czyhał u drzwi sąsiada mego.
5.KRUSZYŃSKIJeśli serce moje było uwiedzione przez kobietę, jeślim czynił zasadzkę u drzwi bliźniego mego,
6.TYSIĄCL.WYD5Jeśli serce me zwiodła kobieta i czatowałem pod drzwiami sąsiada,
7.BRYTYJKAJeżeli moje serce dało się uwieść przez inną kobietę i jeżeli czyhałem u drzwi mojego sąsiada,
8.POZNAŃSKAJeśli serce moje uwiodła kobieta i jeśli czaiłem się pod drzwiami bliźniego,
9.WARSZ.PRASKAJeśli me serce uwiodła kobieta, jeżelim czatował u drzwi sąsiada,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli me serce dało się uwieść z powodu jakiejś kobiety i jeśli czyhałem u drzwi mojego sąsiada,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli moje serce dało się omamić przez inną kobietę, tak że czyhałem u drzwi mojego sąsiada,