« 4Moj 4:33 4 Księga Mojżeszowa 4:34 4Moj 4:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Policzyli tedy Mojżesz i Aaron, i przełożeni Synagogi syny Kaath, według rodów i domów ojców ich,
2.GDAŃSKA.1881Obliczyli tedy Mojżesz i Aaron, i książęta zgromadzenia syny Kaatowe według familii ich, i według domów ojców ich.
3.GDAŃSKA.2017Mojżesz, Aaron i naczelnicy zgromadzenia policzyli synów Kehata według ich rodzin i według domów ich ojców;
4.CYLKOWPoliczyli tedy Mojżesz i Ahron i naczelnicy zboru synów Kehatha według rodzin ich, według domów ich rodowych.
5.KRUSZYŃSKIObliczył Mojżesz i Aaron, oraz książęta zgromadzenia Kachatytów według ich rodów i według ich domów patrjarchalnych,
6.MIESESWówczas odbył Mojżesz, wraz z Aronem i książętami Gminy przegląd Synów Kěhata, wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, –
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie Mojżesz, Aaron i książęta społeczności dokonali spisu Kehatytów według ich rodzin i rodów,
8.BRYTYJKAMojżesz i Aaron, i książęta zboru spisali Kehatytów według ich rodzin i szczepów
9.POZNAŃSKAMojżesz, Aaron i naczelnicy społeczności policzyli zatem synów Kehata według ich rodów i rodzin,
10.WARSZ.PRASKAMojżesz, Aaron i przywódcy całego zgromadzenia dokonali spisu synów Kehata, według ich rodzin i domów,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Mojżesz, Ahron i naczelnicy zboru policzyli synów Ketatha według ich rodzin i według ich domów rodowych,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz, Aaron i książęta zgromadzenia spisali więc Kehatytów w porządku ich rodzin i rodów,