« 1Moj 22:17 1 Księga Mojżeszowa 22:18 1Moj 22:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa w tobie będzie pożegnano wszytko ludskie pokolenie, przeto żeś mego kazania był posłuszen”.
2.WUJEK.1923I błogosławione będą w nasieniu twojem wszystkie narody ziemie, żeś był posłuszny głosu mego.
3.GDAŃSKA.1881I błogosławione będą w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi, dla tego, żeś usłuchał głosu mego.
4.GDAŃSKA.2017I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu.
5.NEUFELD.1863I błogosławione będą nasieniem twojém wszystkie narody ziemi, dla tego, że usłuchałeś głosu mojego.
6.CYLKOWI błogosławić się będą potomstwem twojém wszystkie narody ziemi, w nagrodę tego, żeś usłuchał głosu Mojego."
7.KRUSZYŃSKII będą błogosławione w potomstwie twojem wszystkie narody ziemi, ponieważeś usłuchał głosu mojego".
8.MIESESWszystkie narody ziemi będą potomstwem twojem błogosławić sobie – w nagrodę, iżeś usłuchał głosu Mojego”.
9.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu.
10.BRYTYJKAI w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.
11.POZNAŃSKAWszystkie zaś narody ziemi doznają błogosławieństwa za pośrednictwem twojego potomstwa za to, że posłuchałeś mego rozkazu.
12.WARSZ.PRASKAPrzez twe potomstwo będą błogosławione wszystkie narody ziemi, a to dlatego, że usłuchałeś mojego głosu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W twym potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, w nagrodę za to, że usłuchałeś Mojego głosu.
14.EIB.BIBLIA.2016W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś Mi posłuszny.