« 4Moj 35:2 4 Księga Mojżeszowa 35:3 4Moj 35:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPmiasta ku mieszkaniu a przedmieście jich wokoł, ać sami w mieściech przebywają, a przedmieście będzie dobytkom a i bydłom,
2.WUJEK.1923Miasta ku mieszkaniu, i przedmieścia ich wokoło, aby sami mieszkali w mieściech, a przedmieścia, żeby były dla bydła i dobytku:
3.GDAŃSKA.1881I będą mieli miasta sobie do mieszkania, a przedmieścia ich będą im dla bydła ich, i dla majętności ich, i dla wszystkiego dobytku ich.
4.GDAŃSKA.2017Będą mieli miasta na mieszkanie, a ich pastwiska będą dla ich bydła, dla ich dobytku i dla wszystkich ich zwierząt.
5.CYLKOWI będą im te miasta na osiedlenie, a wygony będą dla bydła ich, i dla dobytku ich, i dla wszystkich potrzeb ich życiowych;
6.KRUSZYŃSKIBędą mieli miasta na zamieszkanie, tudzież swe pastwiska dla swojego bydła, dla swojego dobytku i dla wszystkich zwierząt swoich.
7.MIESESA te miasta będą im [służyły samymi na osiedlenie, zaś wygony ich będą [służyć] dla bydła ich, dla dobytku ich i [wogóle] dla wszelkich zwierząt ich.
8.TYSIĄCL.WYD5Miasta będą im służyć za mieszkanie, a należące do nich pastwiska będą dla ich bydła, trzód i wszelkich zwierząt.
9.BRYTYJKAMiasta będą mieli na mieszkanie, a pastwiska będą mieli dla swego bydła i dla swego dobytku, i dla wszelkich swoich zwierząt.
10.POZNAŃSKAMiasta te będą ich miejscem zamieszkania, a pastwiska będą służyły ich bydłu, ich dobytkowi i wszystkim ich zwierzętom.
11.WARSZ.PRASKAMiasta będą służyły im samym jako miejsca zamieszkania, natomiast pastwiska będą przeznaczone dla ich bydła, na rozmieszczenie wszelkiego innego dobytku i dla pozostałych zwierząt.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Te miasta będą im na osiedlenie, a przyległości będą dla ich bydła, dla ich dobytku oraz do wszystkich ich życiowych potrzeb.
13.EIB.BIBLIA.2016Miasta te służyć im będą za mieszkanie, a pastwiska podmiejskie będą miejscem wypasu ich bydła, ich dobytku i wszystkich ich zwierząt.