« DzA 10:48 Dzieje Apostolskie 11:1 DzA 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574USłyszeli lepak Apostołowie i bracia będący w Judskiej (ziemi) iż i narodowie przyjęli słowo Boże.
2.WUJEK.1923I usłyszeli Apostołowie i bracia, którzy byli w Żydowskiéj ziemi, że i poganie przyjęli słowo Boże.
3.RAKOW.NTA usłyszeli Apostołowie i bracia którzy byli w Judskiej ziemi, że i Pogani przyjęli onę mowę Bożą.
4.GDAŃSKA.1881I usłyszeli Apostołowie i bracia, którzy byli w Judzkiej ziemi, że i poganie przyjęli słowo Boże.
5.GDAŃSKA.2017Apostołowie i bracia, którzy byli w Judei, usłyszeli, że również poganie przyjęli słowo Boże.
6.JACZEWSKIApostołowie i bracia, będący w Judei, dowiedzieli się, że i poganie przyjęli słowo Boże.
7.SZCZEPAŃSKIApostołowie zaś i bracia, którzy byli w Judei, dowiedzieli się, że i poganie przyjęli słowo Boże.
8.DĄBR.WUL.1973Apostołowie i bracia przebywający w Judei usłyszeli, że i poganie przyjęli słowo Boże.
9.DĄBR.GR.1961Apostołowie i bracia przebywający w Judei usłyszeli, że i poganie przyjęli słowo Boże.
10.TYSIĄCL.WYD5Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również poganie przyjęli słowo Boże.
11.BRYTYJKAI usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże.
12.POZNAŃSKAApostołowie i bracia przebywający w Judei dowiedzieli się, że i poganie przyjęli słowo Boże.
13.WARSZ.PRASKAZ czasem również apostołowie i bracia z Judei dowiedzieli się, że poganie również przyjęli słowo Boże.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś apostołowie oraz bracia, którzy byli w Judei, usłyszeli, że i poganie przyjęli Słowo Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITApostołowie zaś oraz bracia rozrzuceni po Judei usłyszeli, że poganie również przyjęli Słowo Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy byli w Judei, że także poganie przyjęli Słowo Boże.