« DzA 11:5 Dzieje Apostolskie 11:6 DzA 11:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Do którego wejrzawszy, obaczyłem, i widziałem, czwornogi ziemne i zwierzęta, i gadzinę, i ptastwo niebieskie.
2.WUJEK.1923W które pilnie patrząc, przypatrowałem się i ujrzałem czworonogie ziemskie i bestye i płazy i ptastwa powietrzne.
3.RAKOW.NTW które pilnie patrząc uważałem; i widziałem czworonogie ziemskie źwierzęta, i bestyje, i gadziny, i ptastwa niebieskie.
4.GDAŃSKA.1881W które pilnie wejrzawszy, obaczyłem i widziałem czworonogie ziemskie zwierzęta i bestyje, i gadziny, i ptastwo niebieskie;
5.GDAŃSKA.2017Wpatrzywszy się w nie uważnie, przyjrzałem się i zobaczyłem czworonożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady i ptaki nieba.
6.JACZEWSKIWejrzawszy w ono naczynie, dojrzałem w niem zwierzęta czworonożne tak swojskie jako i dzikie, i płazy, i ptaki powietrzne;
7.SZCZEPAŃSKIA oglądając go pilnie, przypatrywałem się i zobaczyłem czworonogi ziemi i dzikie zwierzęta i płazy i ptactwo powietrzne.
8.DĄBR.WUL.1973Pilnie się w nie wpatrując ujrzałem czworonogi ziemskie i dzikie zwierzęta, płazy i ptactwo powietrzne.
9.DĄBR.GR.1961Uważnie się w nią wpatrując ujrzałem czworonogi ziemskie, dzikie zwierzęta, płazy i ptactwo niebieskie.
10.TYSIĄCL.WYD5Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie, płazy i ptaki podniebne.
11.BRYTYJKAWpatrzywszy się w nie uważnie, zobaczyłem ziemskie czworonogi i dzikie zwierzęta, płazy i ptactwo niebieskie.
12.POZNAŃSKAUważnie się w nie wpatrując, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie, płazy i ptaki, które latają w powietrzu.
13.WARSZ.PRASKAPrzyglądając się mu uważnie zobaczyłem na nim różne zwierzęta domowe czworonożne oraz dzikie płazy i ptaki.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy w nie spojrzałem, poznałem i zobaczyłem czworonogi ziemi, stworzenia, istoty pełzające i ptaki nieba.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy przyjrzałem się mu uważnie, zobaczyłem żyjące na ziemi czworonogi, dzikie zwierzęta, płazy oraz ptaki.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wpatrując się w nie uważnie, przyglądałem się i zobaczyłem czworonożne zwierzęta ziemi, dzikie zwierzęta, płazy i ptaki nieba;