« 5Moj 32:50 5 Księga Mojżeszowa 32:51 5Moj 32:52 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPBoście przewinili przeciwko mnie pośrzod synow israhelskich u wod odpowiednych w Kades na puszczy Syn a nie poświęciliście mnie miedzy synmi israhelskimi,
2.WUJEK.1923Boście wystąpili przeciwko mnie w pośrodku synów Izraelowych u wody w Kades pustyni Syn: a nie poświęciliście mię między synmi Izraelowymi.
3.GDAŃSKA.1881Dla tego żeście wystąpili przeciwko mnie w pośród synów Izraelskich przy wodach w poswarku w Kades na puszczy Syn, i żeście mię nie poświęcili w pośród synów Izraelskich.
4.GDAŃSKA.2017Za to, że wystąpiliście przeciwko mnie pośród synów Izraela przy wodach Meriba w Kadesz, na pustyni Syn, i nie poświęciliście mnie pośród synów Izraela.
5.CYLKOWZa to, żeście wykroczyli przeciw Mnie wpośród synów Israela przy wodach Meryba, w Kadesz, na puszczy Cyn, - za to żeście nie uświęcili Mnie wpośród synów Israela;
6.KRUSZYŃSKIponieważ zgrzeszyliście przeciwko mnie wpośród synów Izraelowych u wód Meriba w Kadesz, na pustyni Cin, ponieważ nie uświęciliście mnie wpośród synów Izraelowych.
7.MIESESPonieważ sprzeniewierzyliście się Mi z pośród Synów Izraela, przy wodzie w Měribie [sporze] pod Kadeszem [Mē-Měribat-Kadēsz], w pustyni Cyńskiej, ponieważ nie uświęciliście Mnie wśród Synów Izraela,
8.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ nie byliście mi wierni wśród Izraelitów przy wodach Meriba pod Kadesz, na pustyni Sin; nie objawiliście mej świętości wśród Izraelitów,
9.BRYTYJKAZa to, że sprzeniewierzyliście mi się pośród synów izraelskich przy wodach Meriba w Kadesz, na pustyni Syn, za to, że nie uczciliście mnie jako świętego pośród synów izraelskich;
10.POZNAŃSKAponieważ nie postąpiliście właściwie wobec mnie wśród synów Izraela u wód Meriba-Kadesz, na pustyni Cin; nie uczciliście bowiem mej świętości pośród Izraelitów.
11.WARSZ.PRASKADopuściliście się bowiem grzechu przeciw Mnie pośród synów Izraela u wód Meriba pod Kadesz, na Pustyni Synajskiej, i nie oddaliście Mi czci pośród synów Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, że przy wodach Meryba, w Kadesz, na puszczy Cyn, wykroczyliście przeciw Mnie wśród synów Israela; tak, za to, że Mnie nie uświęciliście pośród synów Israela.
13.EIB.BIBLIA.2016Za to, że sprzeniewierzyliście Mi się wśród synów Izraela przy wodach Meriba w Kadesz, na pustyni Syn, za to, że nie uświęciliście Mnie wśród synów Izraela,