« Przys 8:36 Księga Przysłów 9:1 Przys 9:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedm filarów.
2.GDAŃSKA.1881Mądrość zbudowała dom swój, i wyciosała siedm słupów swoich;
3.GDAŃSKA.2017Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem słupów;
4.KRAMSTUCKMądrość wystawiła swój dom, wyciosała swych słupów siedm.
5.CYLKOWMądrość najwyższa zbudowała sobie dom, wyciosała sobie filarów swych siedm.
6.TYSIĄCL.WYD5Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn,
7.BRYTYJKAMądrość zbudowała swój dom, postawiła siedem swoich słupów,
8.POZNAŃSKAMądrość wzniosła dom dla siebie, wyciosała [w nim] siedem kolumn,
9.WARSZ.PRASKAMądrość dom sobie wybudowała i przygotowała kolumn siedem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Najwyższa Mądrość zbudowała sobie dom; wyciosała sobie siedem Swoich filarów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMądrość zbudowała swój dom, wyciosała siedem swych filarów,