« DzA 7:10 Dzieje Apostolskie 7:11 DzA 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyszedł lepak głód na wszytkę ziemię Eiyptską, i Chanaańską, i utrapienie wielkie, i nie znajdowali potraw ojcowie naszy.
2.WUJEK.1923I przyszedł głód na wszystek Egipt i Chanaan i wielkie uciśnienie, i nie najdowali żywności ojcowie nasi.
3.RAKOW.NTI przyszedł głód na wszytkę ziemię Egiptską i Chananeyską, i ucisk wielki; i nie najdowali żywności Ojcowie naszy.
4.GDAŃSKA.1881Potem przyszedł głód na wszystkę ziemię Egipską i Chananejską, i ucisk wielki, i nie znajdowali żywności ojcowie nasi.
5.GDAŃSKA.2017Potem nastał głód i wielka niedola w całej ziemi Egiptu i Kanaan, a nasi ojcowie nie znajdowali żywności.
6.JACZEWSKIGdy zaś nastał głód w ziemi Egipskiej i ziemi Chanaan, i gdy była wielka bieda, i ojcowie nasi nie mieli co jeść,
7.SZCZEPAŃSKIA gdy na całą ziemię Egiptu i na Kanaan przyszedł głód i wielka udręka, ojcowie nasi nie mieli żywności.
8.DĄBR.WUL.1973I nastał głód w całym Egipcie i Chanaan i ucisk wielki, a ojcowie nasi nie mieli żywności.
9.DĄBR.GR.1961I nastał głód w całym Egipcie i Chanaan i ucisk wielki, a ojcowie nasi nie mieli żywności.
10.TYSIĄCL.WYD5Nastał wtedy głód w całym Egipcie i Kanaanie i wielka bieda, i ojcowie nasi nie mieli co jeść.
11.BRYTYJKAI nastał głód w całym Egipcie i w Kanaanie, i niedola wielka, i ojcowie nasi nie mieli żywności.
12.POZNAŃSKAWtedy zapanowała wielka klęska głodu w Egipcie i Kanaan; ojcowie nasi nie mieli co jeść.
13.WARSZ.PRASKAA kiedy nastał głód w całym Egipcie i Kanaanie, ojcowie nasi cierpieli wielki niedostatek i przymierali głodem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz na całą ziemię Egiptu i Kanaanu przyszedł głód, i wielkie utrapienie, gdyż nasi przodkowie nie znajdowali żywności.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem na Egipt i na Kanaan spadła klęska głodu. Łączył się z tym wielki ucisk. Naszym ojcom zabrakło żywności.
16.TOR.NOWE.PRZ.Następnie przyszedł głód na całą ziemię egipską i w Kanaanie, i wielki ucisk, a ojcowie nasi nie znajdowali żywności.