« DzA 7:4 Dzieje Apostolskie 7:5 DzA 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I nie dał jemu dziedzictwa wniej, ani stopy nożnej, lecz obiecał jemu dać ją wdzierżenie, i nasieniu jego po niem, gdy (jeszcze) niemiał dzieci.
2.WUJEK.1923I nie dał mu w niej dziedzictwa i na krok nogi, a obiecał mu ją dać w osiadłość i nasieniu jego po nim, gdy nie miał syna.
3.RAKOW.NTI nie dał mu dziedzictwa w niej, ani na stopę nogi; a obiecał mu ją był dać ku dzierżeniu, i nasieniu jego po nim, gdy jeszcze on nie miał dziecięcia.
4.GDAŃSKA.1881I nie dał mu w niej dziedzictwa i na stopę nogi, choć mu ją był obiecał dać w dzierżawę, i nasieniu jego po nim, gdy jeszcze nie miał potomka.
5.GDAŃSKA.2017I nie dał mu w niej dziedzictwa nawet na stopę jego nogi. Obiecał tylko, że da ją w posiadanie jemu i jego potomstwu po nim, gdy jeszcze nie miał dziecka.
6.JACZEWSKIale nie dał mu tu na własność ani stopy ziemi, objecał tylko, że da mu ją w posiadłość i potomstwu jego, lubo on syna nie miał.
7.SZCZEPAŃSKILecz nie dał mu w niej dziedzictwa, ani nawet na jeden krok, ale tylko obiecał, że ją da w posiadłość jemu i jego potomstwu po nim, chociaż on syna nie miał.
8.DĄBR.WUL.1973A nie dał mu jej w posiadanie nawet na jedną piędź, ale przyobiecał, że da ją w posiadłość jemu i jego potomstwu po nim, chociaż nie miał syna.
9.DĄBR.GR.1961A nie dał mu jej w posiadanie nawet na jedną piędź, ale przyobiecał, że da ją w posiadłość jemu a po nim jego potomstwu, chociaż (wówczas) nie miał syna.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie dał mu jednak w posiadanie ani piędzi tej ziemi. Obiecał tylko, że da ją w posiadanie jemu, a po nim jego potomstwu, chociaż nie miał jeszcze wtedy syna.
11.BRYTYJKAI nie dał mu w niej w posiadanie ani piędzi ziemi, lecz obiecał, że da ją jemu w posiadanie i jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia.
12.POZNAŃSKANie dał mu jednak w posiadanie nawet skrawka ziemi, ale obiecał »dać ją później na własność jemu i jego potomstwu«, chociaż Abraham nie miał jeszcze syna.
13.WARSZ.PRASKANie dał mu jednak w posiadanie ani kawałka tej ziemi. Obiecał tylko, że ją przekaże najpierw jemu, a potem jego potomstwu, choć wtedy [Abraham] nie miał jeszcze żadnego potomka.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie dał mu w niej dziedzictwa ani na krok nogi, ale przypisał sobie dać mu ją na posiadłość, oraz po nim jego nasieniu; jemu, choć nie miał dziecka.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW ziemi tej jednak nie dał mu ani żadnego działu, ani nawet jej skrawka. Obiecał natomiast, że da ją w posiadanie zarówno jemu, jak i jego potomstwu po nim, chociaż Abraham nie miał jeszcze dziecka.
16.TOR.NOWE.PRZ.I nie dał mu w niej dziedzictwa nawet na szerokość stopy, a obiecał dać mu ją w posiadanie i jego potomkowi po nim, gdy jeszcze nie miał dziecka.