« Heb 11:14 List do Hebrajczyków 11:15 Heb 11:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:20) A jeśliby onę wspominali z której wyszli, mieli wszak czas wrócić się.
2.WUJEK.1923A jeźliby na onę pamiętali, z której wyszli, mielić wżdy czas wrócić się.
3.RAKOW.NTA jeśliby na onę pamiętali z której byli wyszli, mielić wżdy czas wrócić się.
4.GDAŃSKA.1881A wprawdzie, gdyby byli na onę pamiętali, z której byli wyszli, mieli dosyć czasu wrócić się zaś.
5.GDAŃSKA.2017Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić.
6.JACZEWSKIGdyby żal im było ziemi, z której wyszli: - mogliby byli do niej powrócić.
7.SYMONbo gdyby myśleli o onej, z której wyszli, mieli wszak czasu dosyć, by powrócić do niej:
8.MARIAWICIBo jeśliby pamiętali na tę, z której wyszli, to mieli zaprawdę czas, aby się do niej wrócili.
9.DĄBR.WUL.1973A gdyby myśleli o tej, z której wyszli, mieli przecież czasu dosyć, aby do niej wrócić,
10.DĄBR.GR.1961A gdyby myśleli o tej, z której wyszli, mieli przecież czasu dosyć, aby do niej wrócić,
11.TYSIĄCL.WYD5Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej.
12.BRYTYJKAI gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić;
13.POZNAŃSKAA jeśliby myśleli o tej, z której wyszli, mieli przecież czas powrócić.
14.WARSZ.PRASKANie można przypuszczać, że myśleli o tej ojczyźnie, z której wyszli, bo przecież znaleźliby niejedną sposobność, by do niej wrócić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli przypominają sobie tą, z której wyszli mają też czas zawrócić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI jeśliby im chodziło o tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić.
17.TOR.PRZ.A gdyby prawdziwie myśleli o tej, z której wyszli, mieliby czas powrócić.