« Heb 11:25 List do Hebrajczyków 11:26 Heb 11:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:32) (Za) więtsze bogactwo poczytając urąganie Christusowo, niż co w Eiptcie skarby, bo poglądał na zapłaty oddanie.
2.WUJEK.1923Za większe bogactwo poczytając urąganie Chrystusowe, niż skarby Egipskie; bo się oglądał na odpłatę.
3.RAKOW.NTWiętszym bogactwem poczytawszy, nad one Egiptskie skarby, ono urąganie Christusowe: Bo się oglądał na odpłatę.
4.GDAŃSKA.1881Za większe pokładając bogactwo nad skarby Egipskie urąganie Chrystusowe; bo się oglądał na odpłatę.
5.GDAŃSKA.2017Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty.
6.JACZEWSKIWięcej on cenił sobie urągania Chrystusowe, aniżeli skarby Egipskie, bo za wszystko w przyszłości widział zapłatę.
7.SYMONza większe bogactwo poczytując sobie urąganie Chrystusowe, niż skarby egipskie: bo się oglądał na odpłatę.
8.MARIAWICIza większe sobie bogactwa poczytując zelżywość Chrystusową, niźli skarby Egipskie; bo patrzył na zapłatę.
9.DĄBR.WUL.1973Poczytywał sobie za większe bogactwo zniewagi Chrystusowe niż skarby Egipcjan, oglądał się bowiem na odpłatę.
10.DĄBR.GR.1961Poczytywał sobie za większe bogactwo zniewagi Chrystusowe niż skarby Egiptu, oglądał się bowiem na nagrodę.
11.TYSIĄCL.WYD5Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę.
12.BRYTYJKAUznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę.
13.POZNAŃSKAZnoszenie zelżywości dla Pomazańca (Izraela) uważał za większe bogactwo niż wszystkie skarby Egiptu, bo myślał o czekającej go nagrodzie.
14.WARSZ.PRASKAMając przed oczyma ciągle przyszłą zapłatę, ponad wszystkie skarby Egiptu przedkładał możność znoszenia ucisków dla Mesjasza.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uznał też hańbę Chrystusa za większe bogactwo od skarbów Egiptu; ponieważ spoglądał na zapłatę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu - kierował wzrok na zapłatę.
17.TOR.PRZ.Uznając hańbę Pomazańca za większe bogactwo niż skarby Egiptu; patrzył bowiem na zapłatę.