« Heb 11:4 List do Hebrajczyków 11:5 Heb 11:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:10) Wiarą Enoch przeniesion aby nie ujrzał śmierci, i nie nalezion, dla tego że ji Bóg przeniósł. Bo pierwej niż przeniesion, jego świadecstwo otrzymał że się spodobał Bogu.
2.WUJEK.1923Wiarą Henoch był przeniesion, aby śmierci nie oglądał, i nie najdował się, bo go przeniósł Bóg; albowiem przed przeniesieniem miał świadectwo, iż się Bogu podobał.
3.RAKOW.NTWiarą Enoch był przeniesion aby nie widział śmierci; i nie był nalezion, przeto iż przeniósł go Bóg; abowiem przed przeniesieniem jego, otrzymał świadectwo, iż się upodobał Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie jest znaleziony, przeto że go Bóg przeniósł; albowiem pierwej niż jest przeniesiony, miał świadectwo, że się podobał Bogu.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu.
6.JACZEWSKIWiara to sprawiła, iż Henoch, nie zaznawszy śmierci, przeniesiony został do życia pozaziemskiego; iż nie widziano go umarłym. Bóg cudownie go przeniósł, bo on przez całe życie wytrwał w łasce u Boga.
7.SYMONDla wiary Henoch został zabrany z tego świata, aby nie widział śmierci: i nie naleziono go, bo go Bóg zabrał: a przed zabraniem otrzymał świadectwo, że się Bogu podobał.
8.MARIAWICIWiarą Henoch został przeniesiony, żeby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, bo go przeniósł Bóg; albowiem jeszcze przed swem przeniesieniem miał świadectwo, że się Bogu podobał.
9.DĄBR.WUL.1973Dla wiary Henoch zabrany był z tego świata, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, bo zabrał go Bóg, a przed zabraniem otrzymał świadectwo, że Bóg sobie w nim upodobał.
10.DĄBR.GR.1961Dla wiary Henoch zabrany był (z tego świata), aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, bo zabrał go Bóg, a przed zabraniem otrzymał świadectwo, że Bóg sobie w nim upodobał.
11.TYSIĄCL.WYD5Przez wiarę Henoch został uniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu.
13.POZNAŃSKADzięki wierze Henoch był przeniesiony (z tego świata), aby nie umarł, a "nie został znaleziony; ponieważ przeniósł go Bóg". Oto przed przeniesieniem otrzymał świadectwo, że "bardzo podobał się Bogu".
14.WARSZ.PRASKADzięki wierze Henoch został zabrany z tego świata, by nie zaznał śmierci. Nikt go już więcej nie oglądał, ponieważ Bóg zabrał go do siebie. Już przedtem jednak – jak mówi Pismo znalazł Bóg w nim upodobanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary został przeniesiony Enoch, więc nie zobaczył śmierci i nie był znajdowany dlatego, bo Bóg go przeniósł; ponieważ przed przeniesieniem otrzymał świadectwo, że był bardzo miłym Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze został zabrany Henoch, tak że nie oglądał śmierci. Nie odnaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Lecz zanim to się stało, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę został przeniesiony Henoch, by nie zobaczył śmierci; i nie został znaleziony, dlatego że Bóg go przeniósł; a przed jego przeniesieniem otrzymał świadectwo, że bardzo podobał się Bogu.