« Heb 11:8 List do Hebrajczyków 11:9 Heb 11:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:14) Wiarą wprowadził się do ziemie obiecanej, jako (do) cudzej, wnamieciech mieszkając z Izaakiem i Jakobem zdziedzicami spolnemi tejże obietnice.
2.WUJEK.1923Wiarą mieszkał w ziemi obiecanej, jako w cudzej, mieszkając w namieciech z Izaakiem i Jakóbem, spólnymi dziedzicmi tejże obietnice.
3.RAKOW.NTWiarą przeprowadził się do ziemie obiecanej jako do cudzej, w namieciech mieszkając z Izaakiem, i Jakóbem, z spół dziedzicmi obietnice onejże.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą mieszkał w ziemi obiecanej jako w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i z Jakóbem, spólnymi dziedzicami tejże obietnicy.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
6.JACZEWSKIWiara go skłoniła, iż jako cudzoziemiec zamieszkał on na tej ziemi, i razem z Izaakiem i Jakóbem, współdziedzicami swymi, wiódł tu życie koczownicze,
7.SYMONPrzez wiarę przebywał w obiecanej sobie ziemi, jak w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakóbem, spółdziedzicami tejże obietnicy:
8.MARIAWICIWiarą mieszkał w Ziemi Obiecanej, jako w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i z Jakóbem, współdziedzicami tejże obietnicy.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę przebywał w obiecanej sobie ziemi jakoby w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę przebywał w obiecanej sobie ziemi jakby w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy.
13.POZNAŃSKADzięki wierze zawędrował do Ziemi Obiecanej jako obcej, zamieszkując w namiotach wraz z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
14.WARSZ.PRASKASłuchając głosu wiary przybył do ziemi obiecanej jako cudzoziemiec i mieszkał pod namiotami, podobnie jak Izaak i Jakub, którzy otrzymali taką samą obietnicę [od Boga].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary był jako przybysz na ziemi obiecanej, jakby obcej; zamieszkując w namiotach razem z Izaakiem i Jakóbem współdziedzicami tej samej obietnicy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, żyjąc pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę mieszkał w ziemi obiecanej jak w ziemi obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i z Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy,