« Mat 24:13 Ewangelia Mateusza 24:14 Mat 24:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przepowiedane będzie to Ewanielion królestwa po wszej ziemi na świadectwo wszem narodom, a tedy przyjdzie koniec.
2.WUJEK.1923I będzie przepowiadana ta Ewangelia królestwa po wszystkiéj ziemi, na świadectwo wszystkim narodom: a tedy przyjdzie koniec.
3.RAKOW.NTI będzie obwoływana ta Ewanielia onego Królestwa po wszytkiej mieszkanej ziemi, na świadectwo wszytkim narodom; a tedy przyjdzie on koniec.
4.GDAŃSKA.1881I będzie kazana ta Ewangielija królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom. A tedyć przyjdzie koniec.
5.GDAŃSKA.2017A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI będzie przepowiadana ta Ewangelia królestwa po wszystkiej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, a tedy przyjdzie koniec.
7.SZCZEPAŃSKIA Ewangelia ta o królestwie głoszona będzie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. A wtedy przyjdzie koniec.
8.GRZYM1936Ewangelja ta głoszona będzie po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i dopiero wtedy przyjdzie koniec.
9.DĄBR.WUL.1973I będzie głoszona ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nastąpi koniec.
10.DĄBR.GR.1961I będzie głoszona ta Ewangelia Królestwa po całej zamieszkałej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy to nastąpi koniec.
11.TYSIĄCL.WYD5A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
12.BRYTYJKAI będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.
13.POZNAŃSKAA ta ewangelia o królestwie głoszona będzie na całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nastąpi koniec.
14.WARSZ.PRASKATa zaś Dobra Nowina o królestwie będzie głoszona po całym świecie na świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy przyjdzie koniec.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także będzie głoszona ta Dobra Nowina Królestwa po całej zamieszkałej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom; i wtedy przyjdzie koniec.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDobra nowina o Królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom - i wtedy nadejdzie koniec.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zostanie ogłoszona ta Ewangelia Królestwa w całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.