« Mat 24:15 Ewangelia Mateusza 24:16 Mat 24:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy którzy w Judskiej (ziemi) będą niech uciekają na góry.
2.WUJEK.1923Tedy którzy są w Żydowskiéj ziemi, niech uciekają na góry:
3.RAKOW.NTTedy oni którzy w ziemi Judskiey będą, niech uciekają na góry.
4.GDAŃSKA.1881Tedy ci, co będą w ziemi Judzkiej, niech uciekają na góry;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy którzy są w Judzkiej ziemi, niech uciekają na góry.
7.SZCZEPAŃSKIwówczas ci, co są w Judei, niech uciekają w góry,
8.GRZYM1936wtedy kto jest w ziemi żydowskiej niech ucieka w góry;
9.DĄBR.WUL.1973wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry;
10.DĄBR.GR.1961wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry.
11.TYSIĄCL.WYD5wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
12.BRYTYJKAWtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;
13.POZNAŃSKAwtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry.
14.WARSZ.PRASKAwówczas ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITwtedy przebywający w Judei niech uciekają w góry.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;