« Mat 24:23 Ewangelia Mateusza 24:24 Mat 24:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Powstaną bo fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i dadzą znaki wielkie i cuda (tak ) iżby zwiedli, gdyby być mogło i wybrane.
2.WUJEK.1923Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak iżby w błąd zawiedzieni byli, (jeźli może być) i wybrani.
3.RAKOW.NTAbowiem powstaną fałszywi Christusowie, i fałszywi Prorocy, i dadzą znamiona wielkie i cuda; tak iżby zwiedli (by możno) i wybrane.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, i fałszywi prorocy, i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli (by można) i wybrane.
5.GDAŃSKA.2017Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, i fałszywi prorocy, i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli (by mogło być) i wybrane.
7.SZCZEPAŃSKIPowstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i dziwy tak dalece, że nawet wybranych wprowadziliby w błąd, gdyby to było możliwe.
8.GRZYM1936Albowiem powstaną fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, aby nawet wybranych (jeśli to możliwe) w błąd wprowadzić.
9.DĄBR.WUL.1973Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak aby w błąd byli wprowadzeni (jeśli to być może) nawet i wybrani.
10.DĄBR.GR.1961Powstaną bowiem fałszywi chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak że w błąd wprowadzą (jeśli to być może) nawet i wybranych.
11.TYSIĄCL.WYD5Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.
12.BRYTYJKAPowstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
13.POZNAŃSKAPojawią się bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i będą czynić znaki tak wielkie, że zwiedliby, gdyby to było możliwe, i wybranych.
14.WARSZ.PRASKAPojawią się bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, tacy, którzy będą nawet czynić wielkie cuda i znaki, aby wprowadzić w błąd, gdyby to było możliwe, nawet wybranych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo powstaną fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy, i będą wydawać wielkie znaki oraz niezwykłe zjawiska, tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPowstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy. Będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby - o ile można - zwieść i wybranych.
17.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i cuda, tak aby zwieść, o ile można, i wybranych.