« 3Moj 17:13 3 Księga Mojżeszowa 17:14 3Moj 17:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dusza bowiem każdego ciała we krwi jest: przetom rzekł synom Izraelowym: Krwie wszelkiego ciała jeść nie będziecie; bo dusza ciała we krwi jest: a ktokolwiekby ją jadł, zginie.
2.GDAŃSKA.1881Bo dusza każdego ciała jest krew jego, która jest miasto duszy jego; przetożem powiedział synom Izraelskim: Krwi wszelkiego ciała jeść nie będziecie; bo dusza wszelkiego ciała jest krew jego; kto by ją kolwiek jadł, wytracony będzie.
3.GDAŃSKA.2017Gdyż to jest życie wszelkiego ciała, krew stanowi jego życie. Dlatego powiedziałem synom Izraela: Krwi wszelkiego ciała spożywać nie będziecie, bo życiem wszelkiego ciała jest jego krew. Ktokolwiek ją spożywa, zostanie wytracony.
4.CYLKOWGdyż życie wszelkiego ciała we krwi jego - z duszą jego jest; powiedziałem przeto synom Israela: krwi żadnego ciała nie pożywać wam, gdyż życie wszelkiego ciała we krwi jego jest; ktokolwiek by ją pożywał, wytraconym będzie.
5.KRUSZYŃSKIbo dusza każdego ciała krew jego, w duszy jego jest ona. Powiedziałem synom Izraela, że krwi wszelkiego ciała nie będą jedli, bo dusza wszelkiego ciała jest krew jego: ktobykolwiek ją spożywał, będzie wykreślony.
6.MIESESAlbowiem istota wszelkiego ciała, krew jego istotą jego jest, więc rzekłem Synom Izraela: „Nie spożywajcie krwi wszelkiego ciała, albowiem istota wszelkiego ciała we krwi jego jest; – ktokolwiek będzie spożywał – zostanie wytępiony”.
7.TYSIĄCL.WYD5Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego - dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony.
8.BRYTYJKAGdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, w niej ono tkwi; dlatego powiedziałem do synów izraelskich: Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony.
9.POZNAŃSKABo życie każdej istoty cielesnej stanowi jej krew; dlatego powiedziałem do synów Izraela: Nie będziecie spożywali krwi żadnej istoty cielesnej, bo krew stanowi jej życie. Kto by ją zatem spożywał, ten będzie wyłączony.
10.WARSZ.PRASKAbo krew jest życiem każdego ciała. W niej znajduje się źródło życia. Dlatego powiedziałem synom Izraela: Nie wolno wam spożywać żadnej krwi, bo krew jest życiem każdego ciała. Kto by spożywał krew, będzie wyłączony ze swojej społeczności.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż duszą każdej cielesnej natury jest jej krew; dlatego powiedziałem synom Israela: Nie wolno wam spożywać krwi żadnej cielesnej natury, bo duszą każdej cielesnej natury jest jej krew; ktokolwiek by ją spożywał będzie wytracony.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż duszą każdego ciała jest jego krew, ona jest w jego duszy; dlatego powiedziałem do synów Izraela: Nie wolno wam spożywać krwi żadnej istoty, gdyż dusza wszelkiego ciała to jego krew - każdy, kto by ją spożywał, zostanie usunięty.