« 3Moj 17:15 3 Księga Mojżeszowa 17:16 3Moj 18:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz jeźli nie omyje szat swych i ciała, poniesie nieprawość swoję.
2.GDAŃSKA.1881Ale jeźliby nie uprał szat swoich, a ciała swego nie omył, poniesie nieprawość swoję.
3.GDAŃSKA.2017Ale jeśli nie wypierze swoich szat ani nie obmyje swego ciała, obciąży się nieprawością.
4.CYLKOWA jeżeliby nie wyprał, a ciała swego nie wykąpał, poniesie winę swoję."
5.KRUSZYŃSKIJeśli nie wypierze i ciała swego nie wymyje, poniesie winę swoją.
6.MIESESJeżeli zaś nie wypierze i ciała swego nie umyje, – poniesie winę swoją”.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli nie wypierze ubrania i nie wykąpie ciała, poniesie winę.
8.BRYTYJKAJeżeli nie wypierze swoich szat i nie obmyje swojego ciała, ściągnie na siebie winę.
9.POZNAŃSKAJeśli jednak nie wypierze [ubrania] i nie obmyje się, obciąży się winą.
10.WARSZ.PRASKAJeżeli nie wypierze ubrania i nie obmyje swego ciała, dopuści się przestępstwa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli nie wyprał oraz nie umył swojego ciała poniesie swoją winę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli nie wypierze swoich szat i nie umyje się, będzie obciążony winą.