« 1Jan 2:28 1 List Jana 2:29 1Jan 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli wiecie iż sprawiedliwy jest, znacie że i wszelki kto czyni sprawiedliwość z niego się urodził.
2.WUJEK.1923Jeźli wiecie, iż sprawiedliwy jest, wiedzcie, iż i wszelki czyniący sprawiedliwość, z niego sie narodził.
3.RAKOW.NTJeśli wiecie iż sprawiedliwy jest, wiedzciesz iż każdy czyniący sprawiedliwość, z niego się narodził.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ wiecie, że on sprawiedliwy jest, wiedzcież też, iż każdy, który czyni sprawiedliwość, z niego narodzony jest.
5.GDAŃSKA.2017Jeżeli wiecie, że on jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z niego się narodził.
6.JACZEWSKIJeżeli wiecie o tem, że Bóg jest sprawiedliwy, to wiedzcież i o tem, że każdy sprawiedliwy jest Synem Bożym.
7.MARIAWICIJeśli wiecie, że jest On Sprawiedliwy, wiedzcie też i to, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził.
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził.
9.DĄBR.GR.1961Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli wiecie, że jest Sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.
11.BRYTYJKAJeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził.
12.POZNAŃSKAJeżeli wiecie, że jest On sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy postępujący sprawiedliwie z Niego się narodził.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli wiecie, że jest On sprawiedliwy, to wiedzcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.
14.KALETAJeśli wiecie, że sprawiedliwy jest, poznajcie, że i każdy, [który] czyni sprawiedliwość, z niego narodzony_jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli wiecie, że on jest sprawiedliwy, dowiedzcie się także, że każdy, kto czyni sprawiedliwość jest z niego narodzony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ już wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z Niego.
17.TOR.PRZ.Jeżeli doświadczyliście, że On jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego jest zrodzony.