« Rzym 5:18 List do Rzymian 5:19 Rzym 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznymi zostali mnodzy; tak też przez posłuszeństwo jednego sprawiedliwemi zostaną mnodzy.
2.WUJEK.1923Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele ich stało się grzesznymi, tak i przez posłuszeństwo jednego wiele ich stanie się sprawiedliwymi.
3.RAKOW.NTBo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami postanowieni są wiele ich, także przez posłuszeństwo jednego sprawiedliwymi postanowieni będą wiele ich.
4.GDAŃSKA.1881Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi; tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi.
5.GDAŃSKA.2017Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi.
6.JACZEWSKIJako z powodu nieposłuszeństwa jednego człowieka wiele zostało grzesznikami: tak znów przez posłuszeństwo drugiego wszyscy pozyskali możność przyjścia do łaski u Boga.
7.SYMONBo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka mnóstwo stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego mnóstwo staje się sprawiedliwymi.
8.MARIAWICIBo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu się ich stało grzesznymi, tak też przez jednego posłuszeństwo wielu się stanie sprawiedliwymi.
9.DĄBR.WUL.1973Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stało się wielu, tak przez posłuszeństwo jednego — wielu stanie się sprawiedliwymi.
10.DĄBR.GR.1961Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stało się wielu, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
12.BRYTYJKABo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.
13.POZNAŃSKAJak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak dzięki posłuszeństwu Jednego wielu stało się sprawiedliwymi.
14.WARSZ.PRASKAJak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy ludzie stali się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem jak z powodu nieposłuszeństwa jednego człowieka wielu zostało uczynionych winnymi; tak i z powodu posłuszeństwa jednego wielu zostanie uznanych sprawiedliwymi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi.
17.TOR.PRZ.Bo tak, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, wielu stanie się sprawiedliwymi.