« Rzym 5:2 List do Rzymian 5:3 Rzym 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie tylko, ale się też chwalim w utrapieniach,
2.WUJEK.1923A nie tylko, ale się téż i w uciskach chlubimy, wiedząc, iż ucisk sprawuje cierpliwość,
3.RAKOW.NTA nie tylko to, ale się też chłubimy w uciskach; wiedząc iż ucisk wytrwanie sprawuje;
4.GDAŃSKA.1881A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje,
5.GDAŃSKA.2017A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość;
6.JACZEWSKIA nie tylko się szczycimy z tego, że jesteśmy dziećmi Boga, ale i z tego także, że nas tu spotykają uciski: bo wiemy, że uciski cierpliwie znoszone prowadzą do stałości;
7.SYMONOwszem, chlubimy się nawet i z ucisków, wiedząc, iż z ucisku rodzi się cierpliwość,
8.MARIAWICIA nietylko tą nadzieją, ale też i uciskami się chlubimy, wiedząc że ucisk sprawuje w nas cierpliwość,
9.DĄBR.WUL.1973Ale nie tylko, bo chlubimy się i z ucisków, wiedząc, że ucisk sprawuje cierpliwość,
10.DĄBR.GR.1961Ale nie tylko, bo chlubimy się i z ucisków, wiedząc, że ucisk sprawuje cierpliwość,
11.TYSIĄCL.WYD5Ale nie tylko [tym], lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość,
12.BRYTYJKAA nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk, wywołuje cierpliwość,
13.POZNAŃSKAAle nie tylko z tego powodu. Chlubimy się też pośród udręk, wiedząc, że udręka staje się powodem wytrwałości.
14.WARSZ.PRASKAZresztą nie tylko to: chlubimy się także w uciskach, wiedząc, że ucisk prowadzi do cierpliwości,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie tylko to. Wszakże chlubimy się też w uciskach, wiedząc, że ucisk sprawia wytrwałość,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz nie tylko tym. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość,
17.TOR.PRZ.A nie tylko to, ale chlubimy się w uciskach, wiedząc, że ucisk sprawia wytrwałość,