« 1Krl 7:16 1 Księga Królewska 7:17 1Krl 7:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jakoby na kształt sieci i łańcuszków społem między sobą dziwną robotą poplecionych. Obiedwie kapitella słupów lane były: siedm rzędów siatek na kapitellum jednem, a siedm siatek na kapitellum drugiem.
2.GDAŃSKA.1881Siatki też robotą dzianą i sznury nakształt łańcuchów posprawiał do tych gałek, które były na wierzchu słupów, siedm na gałkę jednę a siedm na drugą gałkę.
3.GDAŃSKA.2017Wykonał też siatki na kształt krat i plecionki na kształt łańcuchów do głowic, które były na wierzchołkach kolumn – siedem dla jednej głowicy i siedem dla drugiej.
4.CYLKOWKraty roboty siatkowej, plecionki roboty łańcuszkowej przygotował do tych kapiteli, które na wierzchu kolumn - siedm dla kapitelu jednego, a siedm dla kapitelu drugiego.
5.KRUSZYŃSKIWykonał siatkę, siatka na wzór kiści, wykonanie łańcuszkowe na kapitel, który jest na wierzchu kolumny; siedem na jeden kapitel i siedem na drugi kapitel.
6.TYSIĄCL.WYD5Sploty na wzór sieci lub też misternie wykonane ogniwa roboty łańcuchowej znajdowały się na głowicach będących na szczycie kolumn: sploty na jednej i na drugiej głowicy.
7.BRYTYJKADo pokrycia głowic, które miały być na wierzchu kolumn, sporządził plecionki łańcuszkowe, po siedem dla każdej głowicy.
8.POZNAŃSKADla głowic, które mieściły się na szczytach kolumn, [zrobił] siatki, coś w rodzaju kraty, i plecionki w formie łańcuszków; siedem dla jednej głowicy i siedem dla drugiej głowicy.
9.WARSZ.PRASKANa obu głowicach, stanowiących zakończenie kolumn, były jakby sploty przypominające sieć lub ogniwa tworzące łańcuchy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto przygotował do tych kapiteli siatkowej roboty kraty i plecionki roboty łańcuszkowej, które były na wierzchu kolumn – siedem dla jednego kapitelu i siedem dla drugiego kapitelu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDalej, splótł siatki dla głowic, które miały wieńczyć kolumny - po siedem dla każdej głowicy.