« Jan 18:27 Ewangelia Jana 18:28 Jan 18:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiodą przeto Jesusa od Kaifasza do pałacu, a było rano i nie weszli sami do pałacu, aby się niesplugawili, ale aby jedli Paschę.
2.WUJEK.1923Przywiedli tedy Jezusa od Kaiphasza na ratusz: a było rano. I sami nie weszli na ratusz, aby się nie zmazali, ale iżby pożywali Paschy.
3.RAKOW.NTWiodą tedy Jezusa od Kaiafasza na ratusz; a było rano; a sami nie weszli na ratusz, aby się nie splugawili, ale iżby jedli Paschę.
4.GDAŃSKA.1881Prowadzili tedy Jezusa od Kaifasza na ratusz, a było rano. I nie weszli sami na ratusz, aby się nie zmazali, ale iżby pożywali baranka wielkanocnego.
5.GDAŃSKA.2017Od Kajfasza więc zaprowadzili Jezusa do ratusza; a było rano. Sami jednak nie weszli do ratusza, aby się nie skalać, lecz żeby mogli spożyć Paschę.
6.SZCZEPAŃSKIWiodą tedy Jezusa z domu Kajfasza do pretoryum. A było to rano. Ale oni nie weszli do pretoryum, by się nie skalać, lecz aby mogli, spożywać paschę.
7.MARIAWICII przywiedli Jezusa od Kajfasza na Ratusz. A było rano. Ale sami nie weszli na Ratusz, żeby się nie skalali, a to żeby pożywali Baranka Wielkanocnego.
8.GRZYM1936I zaprowadzono Jezusa od Kajfasza na ratusz. Świtało już i dlatego nie weszli na ratusz, ażeby się nie splamić a móc pożywać ucztę wielkanocną.
9.DĄBR.WUL.1973Wiodą tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium. A było to rankiem. I nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć Paschę.
10.DĄBR.GR.1961Wiodą tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium. A było to rankiem. I nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć Paschę.
11.TYSIĄCL.WYD5Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć Paschę.
12.BRYTYJKAProwadzili więc Jezusa od Kaifasza na zamek; a było rano; ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną.
13.POZNAŃSKAOd Kajfasza prowadzą Jezusa do pretorium. Był wczesny ranek. Ale nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby mogli spożywać Paschę.
14.WARSZ.PRASKAOd Kajfasza zaś zaprowadzono Jezusa do pretorium. Był już wczesny ranek. Żydzi sami nie weszli jednak do pretorium, aby się nie skalać przed spożywaniem Paschy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I prowadzą Jezusa od Kaifasza do pretorium; a był wczesny ranek. Zatem sami nie weszli do pretorium, aby się nie skalali, ale mogli zjeść Paschę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie od Kajfasza poprowadzili Jezusa do pałacu namiestnika. Było to wczesnym rankiem. Sami jednak nie weszli do środka, aby zachować czystość i móc spożyć Paschę.
17.TOR.PRZ.Zaprowadzili więc Jezusa od Kajfasza do pretorium. A było rano. I sami nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, ale by móc spożyć Paschę.