« Mic 4:6 Księga Micheasza 4:7 Mic 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I uczynię chramiącą ostatkiem, a onę, która chramała, narodem mocnym: i będzie królował nad nimi Pan na górze Syon odtąd i aż na wieki.
2.GDAŃSKA.1881A dam tej chromej potomstwo, a precz wygnanej naród możny; i będzie Pan królował nad nimi na górze Syon odtąd aż na wieki.
3.GDAŃSKA.2017A z tej chromej uczynię resztkę, a z wygnanej – potężny naród. I PAN będzie królował nad nimi na górze Syjon odtąd aż na wieki.
4.CYLKOWI chcę chromym ostój zapewnić, a zagnanych w możny lud zamienić, i będzie królował nad nimi Wiekuisty na górze Cyon, odtąd aż na wieki.
5.TYSIĄCL.WYD5Chromych uczynię Resztą, a wyrzutków - potężnym narodem. I będzie królował Pan nad nimi na górze Syjon, odtąd i na wieki.
6.BRYTYJKAZ tego, co chrome, stworzę resztkę, a z tego, co rozproszone, potężny naród; a Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon, odtąd aż na wieki.
7.POZNAŃSKASprawię, że to, co kuleje, nie zginie, a to, co słabe, uczynię narodem potężnym. Jahwe będzie nad nimi panował na górze Syjon, odtąd aż na wieki.
8.WARSZ.PRASKAZ kulejących uczynię świętą Resztę, a słabych zamienię w potężny naród. I będzie Pan królował na górze Syjon od dni tamtych aż po wszystkie czasy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chcę i chromym zapewnić szczątek, a zagnanych zamienić w możny lud; i nad nimi, na górze Cyon, będzie królował WIEKUISTY, odtąd aż na wieki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZ chromych ustanowię resztę, z wygnanych - potężny naród; i PAN zapanuje nad nimi na górze Syjon, odtąd aż na wieki.