« Jan 12:35 Ewangelia Jana 12:36 Jan 12:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Póki światło macie, wierzcie w światło, abyście synmi światła zostali.
2.WUJEK.1923Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i szedł i schronił się od nich.
3.RAKOW.NTPóki onę światłość macie, wierzcież w światłość, abyście się synmi światłości sstali. To powiedział Jezus, i odszedszy, schronił się od nich.
4.GDAŃSKA.1881Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus, a odszedłszy schronił się od nich.
5.GDAŃSKA.2017Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Gdy Jezus to powiedział, odszedł i ukrył się przed nimi.
6.SZCZEPAŃSKIJak długo macie Światło, wierzcie w <to> Światło, byście się stali synami Światła. Po tych słowach Jezus odszedł i ukrył się przed nimi.
7.MARIAWICIPóki Światłość macie, wierzcie w Światłość, abyście byli synami Światłości. To powiedział Jezus; i szedł, i skrył się przed nimi.
8.GRZYM1936Dopóki światłość macie, wierzcie światłości, abyście synami światłości byli. To powiedział Jezus a potem wyszedł i ukrył się przed nimi.
9.DĄBR.WUL.1973Dopóki światłość macie, wierzcie światłości, abyście synami światłości byli. To powiedział Jezus i odszedł, i ukrył się przed nimi.
10.DĄBR.GR.1961Dopóki światłość macie, wierzcie światłości, abyście stali się synami światłości. To powiedział Jezus i odszedł, i ukrył się przed nimi.
11.TYSIĄCL.WYD5Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedłszy, ukrył się przed nimi.
12.BRYTYJKAWierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział, i odszedłszy, ukrył się przed nimi.
13.POZNAŃSKAGdy macie światłość, wierzcie w światłość, abyście stali się synami światłości. Jezus powiedział to i ukrył się przed nimi.
14.WARSZ.PRASKADopóki korzystacie ze światła, wierzcie w światłość, abyście byli dziećmi światłości. Powiedziawszy to Jezus odszedł i ukrył się przed nimi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dopóki macie światło, miejcie zaufanie względem światła, abyście mogli stać się dziećmi światła. To powiedział Jezus i odszedł, oraz z dala od nich się ukrył.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDopóki macie światło, wierzcie w światło, abyście się stali synami światła. Po tych słowach Jezus odszedł i ukrył się przed nimi.
17.TOR.PRZ.„Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście się stali synami światła.” Gdy Jezus to powiedział, odszedł i ukrył się przed nimi.