« Psal 10:9 Księga Psalmów 10:10 Psal 10:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:33b) nakłoni sie i padnie, gdy panować będzie ubogim.
2.PS.PUŁAWSKI(9:33b) nakłoni sie i padnie, gdy panować będzie ubogim.
3.WUJEK.1923W sidle swojem poniży go: schyli się i padnie, gdy opanuje ubogie.
4.GDAŃSKA.1881Przypada, przytula się, i rzuca się mocą swoją na wiele ubogich.
5.GDAŃSKA.2017Schyla się, zniża się, od jego mocy padają ubodzy.
6.PS.BYCZ.1854Ten, skurcza-się, zgina; a-upada, od-przemocy-jego, wielu strapionych.
7.GÖTZE.1937Czai się i schyla, a bezbronny wpada w silne jego pazury.
8.CYLKOWPłaszczy się, czai, aż wpadną w moc jego nieszczęśni.
9.KRUSZYŃSKIPrzypada, nachyla się i rzuca się w mocy swej na wielu ubogich.
10.ASZKENAZY Będzie upokorzony i poniżony, a w swej potężnej sile runie sromotnie..
11.SZERUDASchyla się, przyczaja, nieszczęśliwi wpadają w szpony jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(9:31) Schyla się, kładzie na ziemi, a od jego przemocy padają ubodzy.
13.TYSIĄCL.WYD5Schyla się, przysiada na ziemi, a od jego przemocy pada ubogi.
14.BRYTYJKASchyla się, przyczaja, I wpadają w szpony jego nieszczęśliwi.
15.POZNAŃSKA[gotując się do skoku] pochyla się, przyczaja, i całą siłą rzuca się na biedaka.
16.WARSZ.PRASKAPochyla się, do ziemi przygniata i w końcu całkiem obezwładnia słabszego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Płaszczy się, czai, aż owi nieszczęśnicy wpadną w jego moc.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJuż zgniótł sprawiedliwego - skulił się on i padł, Już w jego mocnych łapach znaleźli się nieszczęśni,