« Apok 13:5 Apokalipsa Jana 13:6 Apok 13:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I otworzył gębę swoję na bluźnierstwo ku Bogu bluźnić imię jego, i namiot jego, i w niebie mieszkające.
2.WUJEK.1923I otworzyła usta swoje na bluźnierstwa przeciwko Bogu, aby bluźniła imię jego i przybytek jego i te, którzy mieszkają na niebie.
3.RAKOW.NTI otworzyła usta swoje ku bluźnierzstwu przeciwko Bogu, aby bluźniła imię jego, i przybytek jego, i na niebie mieszkające.
4.GDAŃSKA.1881I otworzyła usta swoje ku bluźnierstwu przeciwko Bogu, aby bluźniła imię jego i przybytek jego, i tych, którzy mieszkają na niebie.
5.GDAŃSKA.2017I otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić jego imieniu, jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie.
6.JACZEWSKII bluźnił on Bogu, i imieniowi jego, i przybytkowi jego, i tym, którzy w niebiesiech mieszkają.
7.APOKALYPSIS.1905i otworzyła usta swoje na bluźnierstwo przeciw Bogu, aby bluźniła imię jego, i przybytek jego i tych, którzy mieszkają w niebie.
8.MARIAWICII otworzyła usta swoje na bluźnierstwa przeciwko Bogu, aby bluźniła Imieniowi Jego, i Przybytkowi Jego, i tym, którzy mieszkają na niebie.
9.DĄBR.WUL.1973I otworzyła usta, aby wygłaszać bluźnierstwa przeciw Bogu, aby bluźnić imieniu jego, przybytkowi jego i tym, którzy mieszkają na niebie.
10.DĄBR.GR.1961I poczęła rzucać bluźnierstwa przeciw Bogu, aby bluźnić imieniu i przybytkowi jego, oraz wszystkim, którzy mieszkają na niebie.
11.TYSIĄCL.WYD5Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba.
12.BRYTYJKAI otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.
13.POZNAŃSKAZatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba.
14.WARSZ.PRASKARozwarła więc swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bezcześcić Jego imię, Jego przybytek oraz tych wszystkich, którzy mają swoje przybytki w niebie.
15.KALETAI otworzyła usta swoje ku bluźnierstwu przeciwko Bogu, [aby] bluźniła jego i przybytek jego, [tych, którzy] na niebie mieszkają.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem otworzyła swoje usta ku bluźnierstwom przeciwko Bogu, aby zelżyć Jego Imię oraz Jego przybytek tych, co mieszkali w Niebie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBestia otworzyła zatem paszczę, aby bluźnić Bogu, Jego imieniu i Jego przybytkowi. Bluźniła również tym, którzy mieszkają w niebie.
18.TOR.PRZ.I otworzyło swoje usta, by bluźnić przeciwko Bogu, aby bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i tym, którzy mieszkają w niebie.