« 1Moj 31:8 1 Księga Mojżeszowa 31:9 1Moj 31:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi otjął jest Bog zboże oćcu waszemu, a dał mnie.
2.WUJEK.1923I odjął Bóg wszystek dobytek ojca waszego, a dał mi.
3.GDAŃSKA.1881I odjął Bóg dobytek ojca waszego, a dał go mnie.
4.GDAŃSKA.2017W ten sposób Bóg odebrał dobytek waszemu ojcu i dał go mnie.
5.NEUFELD.1863I tak, odebrał Bóg ze stada ojca waszego i dał mnie.
6.CYLKOWI oddzielił Bóg z dobytku ojca waszego, a oddał mnie.
7.KRUSZYŃSKIBóg tedy wziął stada ojca waszego i mnie dał.
8.MIESESBóg oddzielił mienie waszego ojca i oddał je mi.
9.TYSIĄCL.WYD5I tak Bóg wydzielił część dobytku ojca waszego i dał ją mnie.
10.BRYTYJKABóg sam odebrał bydło ojcu waszemu, a dał je mnie.
11.POZNAŃSKAW ten sposób Bóg odbierał [część] dobytku waszego ojca i dawał mnie.
12.WARSZ.PRASKAW ten sposób wydzielił Bóg część owiec waszego ojca i mnie je przekazał.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Bóg oddzielił je z dobytku waszego ojca i mnie oddał.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg odebrał dobytek waszemu ojcu i dał go mnie.