« Jan 3:36 Ewangelia Jana 4:1 Jan 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574GDy przeto poznał Pan, iż usłyszeli Faryzeuszowie, że Jezus więcej uczniów czyni i ponurza niż Johan.
2.WUJEK.1923Gdy tedy poznał Jezus, iż usłyszeli Pharyzeuszowie, że Jezus więcéj uczniów czyni i chrzci, niźli Jan,
3.RAKOW.NTGdy tedy poznał Pan, iż usłyszeli Faryzeuszowie, że Jezus więcej uczniów czyni i ponurza niźli Jan;
4.GDAŃSKA.1881A gdy poznał Pan, iż usłyszeli Faryzeuszowie, że Jezus więcej uczniów czynił i chrzcił niżeli Jan,
5.GDAŃSKA.2017A gdy Pan poznał, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus więcej ludzi czynił uczniami i chrzcił niż Jan;
6.SZCZEPAŃSKIJezus zatem dowiedział się, że faryzeusze posłyszeli, iż Jezus więcej uczniów Sobie zyskuje, i chrzci, niż Jan,
7.MARIAWICIGdy się tedy dowiedział Jezus, że usłyszeli Faryzeusze, iż Jezus więcej czyni uczniów i chrzci, niżli Jan,
8.GRZYM1936Gdy się Jezus dowiedział, że doniosło się do Faryzeuszów, iż on ma więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan,
9.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy dowiedział się Jezus, że faryzeusze słyszeli, iż Jezus więcej uczniów zyskuje i chrzci niż Jan
10.DĄBR.GR.1961Gdy tedy Jezus dowiedział się, że faryzeusze słyszeli, iż zyskuje on i chrzci więcej uczniów niż Jan
11.TYSIĄCL.WYD5A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan -
12.BRYTYJKAA gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan,
13.POZNAŃSKAKiedy Jezus się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż On chrzci i zyskuje więcej uczniów aniżeli Jan -
14.WARSZ.PRASKAA kiedy Pan dowiedział się, iż wśród faryzeuszów mówiono, że On, Jezus, zdobył sobie więcej uczniów i ochrzcił więcej niż Jan
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy się Jezus dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus czyni i chrzci liczniejszych uczniów niż Jan,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż zyskuje On więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan -
17.TOR.PRZ.A gdy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus więcej ludzi czyni uczniami i chrzci niż Jan,