« Jan 4:2 Ewangelia Jana 4:3 Jan 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Opuścił Judską (ziemię) i poszedł zasię do Galileie.
2.WUJEK.1923Opuścił Żydowską ziemię i szedł zasię do Galilei.
3.RAKOW.NTOpuścił Judską ziemię, i szedł zasię do Galileiey.
4.GDAŃSKA.1881Opuścił Judzką ziemię i odszedł zasię do Galilei.
5.GDAŃSKA.2017Opuścił Judeę i odszedł znowu do Galilei.
6.SZCZEPAŃSKIOpuścił tedy Judeę, i odszedł znowu do Galilei.
7.MARIAWICI– opuściwszy Judzką ziemię, odszedł znowu do Galilei.
8.GRZYM1936opuścił ziemię żydowską i poszedł znowu do Galilei.
9.DĄBR.WUL.1973opuścił Judeę i odszedł znowu do Galilei.
10.DĄBR.GR.1961opuścił Judeę i odszedł znowu do Galilei.
11.TYSIĄCL.WYD5- opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei.
12.BRYTYJKAOpuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei.
13.POZNAŃSKAopuścił Judeę i ponownie udał się do Galilei.
14.WARSZ.PRASKAopuścił Judeę i udał się do Galilei.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.opuścił Judeę, i znowu odszedł do Galilei.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITopuścił Judeę i powrócił do Galilei.
17.TOR.PRZ.Opuścił Judeę i odszedł ponownie do Galilei.