« 2Krn 17:12 2 Księga Kronik 17:13 2Krn 17:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wiele dzieł poczynił w mieściech Judzkich: mężowie téż waleczni i duży byli w Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881A pracy wiele podjął około miast Judzkich; mężów też walecznych i potężnych miał w Jeruzalemie.
3.GDAŃSKA.2017Podjął wiele prac w miastach Judy. I miał wielu dzielnych i potężnych wojowników w Jerozolimie.
4.KRUSZYŃSKIpodjął się wiele pracy w miastach judzkich, miał też mężów walecznych, dzielnych wojaków w Jeruzalem.
5.TYSIĄCL.WYD5Miał on wiele sił roboczych w miastach judzkich i załogę dzielnych wojowników w Jerozolimie.
6.BRYTYJKAMiał on w judzkich miastach obfite zapasy, w Jeruzalemie zaś dzielnych wojowników.
7.POZNAŃSKAWielkie były zasoby w miastach judzkich, i miał też zastęp dzielnych wojowników w Jeruzalem.
8.WARSZ.PRASKAW miastach Judy miał wielu ludzi do posług, a w Jerozolimie wielu dzielnych wojowników.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto kontynuował wiele prac wewnątrz miastach judzkich, a w Jeruszalaim miał walecznych, silnych, wojskowych mężów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW miastach Judy mógł poszczycić się wielkim dorobkiem, a w Jerozolimie miał przy sobie wybitnych dowódców.