« 2Krn 17:13 2 Księga Kronik 17:14 2Krn 17:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Których ta liczba według domów i familii ich. W Judzie hetmanowie wojska: Ednas, książę, a z nim bardzo dużych mężów trzysta tysięcy.
2.GDAŃSKA.1881A tać jest liczba ich według domów ojców ich: z Judy książęta nad tysiącami: książę Adna, a z nim bardzo dużych mężów trzy kroć sto tysięcy.
3.GDAŃSKA.2017A oto jest ich spis według ich rodów: z Judy tysiącznikami byli: dowódca Adna, a z nim trzysta tysięcy dzielnych wojowników.
4.KRUSZYŃSKIOto ich spisy według ich rodów. W Judzie wodzowie tysiączek: Adna wódz, a z nim dzielnych wojaków trzysta tysięcy;
5.TYSIĄCL.WYD5A oto ich spis według ich szczepów. W Judzie tysiącznikami byli: dowódca Adna, a z nim trzysta tysięcy dzielnych wojowników,
6.BRYTYJKAA oto ich spis według ich rodów: W Judzie dowódcami nad tysiącami wojowników byli: Adna, dowódca trzystu tysięcy dzielnych wojowników;
7.POZNAŃSKAA oto ich wykaz według ich rodów: w Judzie dowódcami nad oddziałami liczącymi po tysiącu [ludzi] byli: Adna, który dowodził 300 000 dzielnych wojowników;
8.WARSZ.PRASKAOto ich wykaz według poszczególnych rodów. Dowódcami oddziałów liczących po tysiąc ludzi byli na ziemi judzkiej: Dowódca Adna, który stał na czele trzystu tysięcy doborowych wojowników.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci byli nadzorcami, według domów ich ojców z Judy, dowódcy nad tysiącami: dowódca Adna, a z nim trzysta tysięcy sprawnych mężów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto ich spis według rodów. Jeśli chodzi o Judę, dowódcami tysięcy byli: Adna, dowodzący trzystoma tysiącami dzielnych wojowników,