« 2Krn 17:16 2 Księga Kronik 17:17 2Krn 17:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Za nim szedł duży na potykanie Eliada, a z nim dzierżących łuk i tarczą dwieście tysięcy.
2.GDAŃSKA.1881Przytem z synów Benjaminowych, mąż duży Elijada, a z nim ludu zbrojnego z łukami i z tarczami dwa kroć sto tysięcy.
3.GDAŃSKA.2017A z synów Beniamina: Eliada, dzielny wojownik, a z nim dwieście tysięcy mężczyzn uzbrojonych w łuki i tarcze.
4.KRUSZYŃSKIZ Beniamina: Eliada rycerz dzielny, a z nim uzbrojonych w łuk i puklerz dwieście tysięcy;
5.TYSIĄCL.WYD5Z Beniamina zaś dzielny wojownik Eliada, a z nim dwieście tysięcy łuczników i tarczowników.
6.BRYTYJKAZ Beniamina dzielny wojownik Eliada, a z nim dwieście tysięcy zbrojnych w łuki i tarcze.
7.POZNAŃSKAZ Beniaminitów wielki mocarz Eliada, a z nim [ludu] zbrojnego w łuki i tarcze 200 000.
8.WARSZ.PRASKAZ pokolenia Beniamina był doświadczony wojownik Eliada, który stał na czele dwustu tysięcy ludzi uzbrojonych w łuki i tarcze.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto z synów Binjamina, sprawny mąż Eliada, a z nim dwieście tysięcy zbrojnego ludu z łukami i tarczami.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli chodzi o Beniamina, dowódcami byli: Eliada, dzielny wojownik, dowodzący dwustoma tysiącami zbrojnych w łuki i puklerze,